Велика България

В началото на месец юни 2013 г. стартира изграждането на малък експериментален квантов генератор в гр.Варна. Това се случи на територията на Европак България - малка фирма за производство на хартиени пликове за хляб и др.(една от фирмите на МОНТИС ГРУП).
   Основен инициатор на проекта е Филип Филипов - известен астролог във Варна(на снимката в дясно). Идеята е с малко пари и за късо време да се достигне до значителен пробив в новите източници за енергия - квантовите генератори.
 За кратко време беше оборудвана малка лаборатория с основни инструменти и измервателна техника. Подсилена беше електрическата инсталация.  
   И работата по генератора започна. Бяха доставени 2 мощни кондензатора от САЩ - такива се произвеждат само за специални цели и от фирми свързани с НАСА, държавни военни проекти и др. като Дженерал Атомикс  (General Atomics) например.

 В тази малка камера, но с достатъчно сечение като дебелина ще бъдат концентрирани удари от порядъка на 14 килоджаула, заредени като електрически заряд в кондензаторите. В центъра на камерата е поставен изолиран от корпуса централен електрод.

   Камерата се напълва с морска солена вода, като въздуха е напълно отстранен. В горния край на камерата беше поставена гъвкава мембрана от силиконова гума, притисната от метален ринг.

 За нуждите на проекта беше разработен специален високоволтов изправител с необходимата автоматика и защити. Заряда на кондензаторите можеше да достига до 16 000 волта постоянно напрежение. Разрядния ток може да достига 100 000 ампера. Класическа схема:

 
   
   Във Варна бяха направени уникални експерименти. Например в прозрачен пластмасов плексигласов цилиндър успешно бяха заснети всички фази по изригването на кълбовидната мълния под вода,бяха засечени визуално различни процеси - например преминаването през кълбовиден облак от пара, преди това мощното ултравиолетово и светлинно излъчване на енергийни фотони, кинетичния ефект разбира се и т.н.
 При този опит без да е търсен този ефект - видяхме цяло съзвездие от малки кълбовидни мълнии.  
  С този опит, който беше наречен "квантово оръдие" ние изстрелвахме 5 кг цилиндрично гюле на височина повече от 15 метра. По познатите физични закони, когато измерите началната скорост на това гюле  и неговата тежест - лесно определяте каква енергия е необходима за да се случи това. 
Естествено , че при определени параметри тази постановка лесно може да се превърне в оръжие и дори този кратък филм да стане реалност.
brown_ball_lightning
Тук стана ясен и ме тода , който по-късно използувахме при проекта на Артекс:  а именно получаването на мощен гейзер с енергия многократно по-голяма от тази вложена за заряд на кондензаторите.
По-късно беше разработена нова метална цилиндрична камера, която беше шлайфана отвътре и подготвена за съвместна работа с цилиндрично бутало , уплътнено с пръстени за добра херметизация. Буталото ще поема върху себе си този малък гейзер и ще бъде впрегнато в работа.

 

 

 

 

   

 След много опити се стигна до решение проекта да се насочи към създаване на линеен електрически квантов генератор, подобен на анимацията в ляво. Кълбовидната мълния ще компресира електролит към стените на работната камера и след това в обратна посока водата на електролита ще се разтегне до браун газ състояние, след което процесът се повтаря до безкрай.

Веднага се намери фирма във Варна готова да помогне с труд и да подготви работна камера с две хоризонтални бутала и всичко необходимо по изпълнителната част.

Като време това означаваше около 6 месеца труд по проектирането, изработката и първите изпитания. При успех нещата вървяха към гигантски бизнес за България. Собствениците на МОНТИС ГРУП обаче решиха, че това е неоправдано финансово усилие за тях и решиха да не рискуват повече. Паралелно с това се усилваше със всеки изминат ден натиска от Китай за проект там, с по-добро финансиране. И много скоро вече говорехме за китайския проект: КВАНТОВИЯ ДРАКОН.

ВАЖНИ ИЗВОДИ:

 • При квантовия експеримент "Велика България" в гр.Варна се достига до значително количество информация за СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ , която може да се превърне в електричество или механично движение.

 

 • За пръв път беше заснет много ясен клип за появата на кълбовидна мълния под вода - в случая в електролитна среда. Внимателния анализ показа, че явлението трае около 2 милисекунди и след това започва колебателен затихващ процес - респективно втора и трета мълния - съпроводени със съответните втори и трети кинетичен удар. Причината за това е наличието на последователен дросел в разрядната верига  - енергията се колебае между електрическото поле на кондензаторната батерия и магнитното поле на защитния дросел, последователно включен във разрядната верига. Поради включването на квантовите електрони на кълбовидната мълния в процеса, противно на законите на ОМ се получава около 4 пъти по-голяма изходна електрическа мощност. Далеч по-голяма стойност обаче се получава за свободната енергия, проявена в случая като КИНЕТИЧНА. Целият процес беше заснет с т.нар. ПОЯС НА РОГОВСКИ  и записан на флаш-памет на електронен осцилоскоп.

 

 • При всеки цикъл на процеса, при всяка поредна мълния,... значение започва да придобива и т. нар. МАКРО-ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ. Става въпрос за огромен поток от ултравиолетови лъчи, който ще се разсейва при всеки удар във вид на топлина в работния електролит - обикновена морска вода. Ще има нужда от охлаждане и тази вторична енергия може да затопли вода за нуждите на бъдещия потребител. За целта в корпуса на работната камера трябва да се вгради охладителна водна риза.
 • Напълно възможно е получаването на електричество с линеен електрогенератор, дори и комбинирано - линейно въртящ генератор - вижте този gif

 

Квантов проект - "Златен Век"

 


   От  05.04.2019 г. , когато  Христо Николов  публикува своето интервю с Д-р Кирил Чуканов във вестник "24 часа" до днес, повече от 200 000 пъти е било прочетено от сайта на изданието. Можете да го прочетете тук отново. Там се казва, че 1 киловатчас ще струва 2 стотинки. Можем да си представим чудовищния скептицизъм на редица специалисти по енергетика. Така е било винаги, когато новото прави опит да пробие своя път. Нужни са неимоверни усилия, за да се работи въпреки обръча от проблеми през които трябва да се премине. Крайната цел обаче си заслужава тази борба!

   Д-р Кирил Чуканов приема това предизвикателство като нещо естествено. Първият въпрос, който изниква пред него е по коя от разработените от самия него технологии да се построи квантовия генератор. Възможностите са следните: 

 

 1. Ядрото на кълбовидна мълния с постоянна много висока квантова температура (стотици хиляди оС и повече). 

2. Кълбовидна мълния - гигантски макроатом, генериращ огромен „див“ електрически ток поради квантовият принцип на Паули. 

3. Ядрото на кълбовидна мълния - 2D материална формация, унищожаваща пространството под своята 2D повърхност. 

4. Кълбовидна мълния, генерираща макро-ядрена енергия. 

   Кълбовидната мълния спомага да се създаде огромен натиск (невъзможно е да се създаде такъв при съвременни технологични методи) върху течности, като ги трансформира в непознато от съвременната официална наука състояние на материята – „супер плътна много гореща плазма“, която може да генерира много мощен поток от изключителни енергийни фотони (също мощни лазери) и много други.

   Той избра това, което беше финансово достъпно  в български условия: Кълбовидна мълния '' 2D обект, унищожаващ пространството на мястото на появата му“ и създаващ огромен натиск на околната среда и произвеждащ свободна кинетична енергия с много голямо OVER UNITY.

   За да унищожите пространството в определена зона Ви е необходима специална работна камера, която да е в състояние да понесе огромно налягане и огромен вакуум по време на работа. Затова по методите на водното рязане и последвано от специални заварки, беше изработена камерата, която виждане  на снимката по-долу.

 

  Тя се състои от централен цилиндър с достатъчна дебелина, усилен с дебели плътни пръстени, които осигуряват устойчивост в хоризонтална посока. Този цилиндър е стегнат в двата си края от рингове, посредством 36 бр. 12 мм шпилки, разположени през 10 градуса по периферията на камерата.

   Работната камера е изработена изцяло от неръждаема жилава стомана. Това е необходимо защото в нея по-късно се поставя електролит - обикновена морска вода. Морската вода е агресивна среда за обикновеното желязо и това тук е недопустимо за дългия процес на работа.

    Друг основен елемент в камерата е централния меден електрод, изолиран от металния корпус. Когато подадете мощен електрически импулс с  помоща на предварително заредена кондензаторна батерия с напрежение над 2700 волта, в обема на камерата се създава квантов обект - кълбовидна мълния.

 Огромното налягане се получава когато нашия познат свят се посети от квантовия обект, който изрязва част от пространството като с ножица. Електролита се компресира до немислими за конвенционалните методи стойности и камерата като водно оръдие изстрелва  морската вода нагоре към водна турбина. 

Всъщност нека да обясним по-подробно: 

   Обектът  "кълбовидна мълния" е квантов обект, който при някои условия нарушава законите на запазването базирани на Нютоновите закони на движението.  А именно: закона на запазването на енергията и закона на запазването на момента/импулса. И двата закона се нарушават силно в нашия генератор " Arteks I''.

 Енергията от кондензаторите /която се изчислява по позната формула/ преминава през комутатор и част от нея се изразходва там във вид на топлина, останалата част от енергията влиза чрез електрода в течния електролит - всъщност вода - и разлага водните молекули на йони - водород и кислород. Една част се връща обратно в кондензаторите. Водородните йони създават ядрото на кълбовидната мълния, която съществува 2-3 милисекунди. След което к.м. се разпада и преминава обратно във вода. С други думи: става кръговрат на енергията - нищо не се печели като енергия, а само се губи. Ако се смята коефициентът на ефективност на този кръговрат, то явно той е по-малък от единица. Както е при всички стандартни енергийни процеси. 

 

 

 

      Кълбовидната мълния, обаче, е квантов обект, който притежава особени квантови свойства. В случая ние използваме най-вече квантовото свойство "унищожаване на пространството заемано от ядрото на к.м." Тук и става нарушение на закона за запазване на енергията - течният електролит се притиска с огромна сила към стените на съда и създава огромна енергия, която е кинетична. Тази енергия НЯМА ПЪРВИЧЕН ИЗТОЧНИК, с който да се сравнява за да се изчислява коефициент на ефективност! Може да се  говори само за екстра свободна енергия! При малки енергии и ниски напрежения в кондензаторите тази екстра свободна енергия е по-малка. Колкото входната мощност и напрежението от кондензаторите са по-големи, то толкова ефектът от тази екстра свободна енергия е по-голям. Тоест процентът на тази свободна екстра енергия отнесен към входната енергия/мощност нараства експоненциално с нарастването на входната мощност и напрежение. Поради тази причина работим с  8 мощни кондензатора, заредени до 16-17 киловолта. 

 

 

 

 Водната турбина може да задвижва класически трифазен синхронен генератор. За нуждите на  Златен век е необходим генератор с мощност между 1 и 2 мегавата. Напълно възможен е и вариант с два и повече квантови генератори, които да задвижват  на общ вал електрическия генератор.

 

 
          

   

На последните две снимки виждате реалния генератор с експерименталната лопаткова  турбина. В ляво от турбината виждате мощната кондензаторна батерия от 8 високоенергийни кондензатора в паралел. Всеки от тях е с капацитет 165 микрофарада и работно напрежение  22 000 волта. Тока на разряд който могат да издържат тези кондензатори е 150 000 ампера. Когато са в паралел - респективно 1 200 000 ампера. За задействане на тази батерия беше създадена схема на заряден изправител и автоматика за управление на целия генератор в различни режими.

 

 И така: първо зареждаме кондензаторната батерия. Ако приемем работно напрежение 17Kv при капацитет 1320 микрофарада  - в батерията се натрупват примерно 190 Kj. При комутацията към камерата дори да няма загуби - тези  190 Kj  биха повишили темпаратурата на 10- те литра морска вода с нищожна част от градуса.

Принципът е показан на схемата в дясно. Подобни многобройни опити правихме в Канада (гр.Калгари) - щата Алберта. На същия принцип работихме и във гр.Варна. След това Д-р Чуканов направи водно оръдие дълго 3м15см в гр. Тянджин в Китай. В други раздели на този сайт ще видите допълнителна информация . Става въпрос за солиден натрупан опит. Изключителна информация дава експеримента в Китай, заснет от бърза видеокамера на известна китайска телевизия. Можете да погледнете следния линк:

https://youtu.be/Pm7JwFPuN7w

 За да добиете представа как изглеждат в свободното пространство подобни кинетични мълнии погледнете следващите шест снимки, направени в лабораториите на гр. Калгари в Канада. При изпразването на подобна кондензаторна батерия се образува обемен разряд в рамките на 2-3 милисекунди. Мълнията се явява почти безшумно в нашия познат свят, но след това настъпва имплозия , която води да бърз колапс и страхотен грохот, напълно равностоен на артилерийско оръдие. Това са мълнии получени във въздуха като единия електрод е самата солена вода на електролита.

 

   

 

 

 


При квантовия генератор за небостъргача Златен век мълнията се прави във водна среда - естествена морска вода. Когато отнемете част от пространството, точната дума е унищожаване на част от пространството, електролита рязко се притиска към стените на работната камера , като водата преминава към неизвестно за науката 4 то агрегатно състояние. По принцип водата е несвиваема , но тук все пак тя се свива.....!!! Съдържанието на 10 литровата камера се устремява стремглаво нагоре и образува невероятен гейзер, който попада в лопатките на водна турбина.

Именно тук настъпи огромната изненада. Водния стълб буквално откъсна първата му попаднала лопатка. Действали са невероятни сили на опън и са разтеглили до скъсване носещата шпилка на експерименталната водна турбина. А кондензаторната батерия беше заредена само до 12 Kv.

 


При изчисляване на получената енергия, необходима да причини подобно откъсване бързо се установи стойност много повече от 10 пъти превишаваща събраната в кондензаторите електрическа енергия -  OVER UNITY>>10 !!!!

НЕОЧАКВАНО ДОБЪР РЕЗУЛТАТ - НЕЗАВИСИМО ОТ НАСТЪПИЛАТА ЩЕТА С ВОДНАТА ТУРБИНА.

Извода, който веднага се наложи е че класическата водна турбина е НЕПОДХОДЯЩА в този случай. Така д-р Чуканов се насочи към т нар. ТУРБИНА НА ТЕСЛА.

 

}
 

 Тази турбина разделя водния поток между 40 диска, настъпва триене между дисковете и водата - кинетичната енергия се отдава на дисковете и по спираловиден път потоците излизат настрани през специални отвори.Очевидно този тип турбини е уникален и много подходящ за случая - може да се понесе много големи натоварвания , могат да се достигнат внушителен брой обороти на въртене и пр.

Работата по изграждането веднага беше организирана между няколко фирми: "Ремотерм" ЕООД, “Techno-Yota 2001” Ltd, Консорциум КЗУ ХОЛДИНГ ГРУП.

 

В този момент настъпи пандемията на Ковид 19 и фирма АРТЕКС , притеснена от събитията реши да прекрати финансирането на проекта.  

Турбината на Тесла остана на този етап само виртуално. Работата по проекта продължи още няколко месеца без финансиране от АРТЕКС. Бяха направени редица други експерименти, свързани с направения генератор и неочаквано се появиха възможности за :

 1. Обезсоляване на морска вода
 2. Квантов корабен двигател 
 3. и др.

 С последните възможни финансии д-р Чуканов направи опити с много силни ниодиеви магнити (по-горе в ляво) с цел получаване на мощен електрически вторичен импулс.

А по-горе в дясно виждате снимка на комбинация между камерата на генератора АРТЕКС  и камерата на Хелиус 1 - първия експериментален генератор в България. Тук беше направен опит за подобряване на комутацията на кондензаторната батерия към електролита в комбинирата камера.

 В тази камера бяха направени редица опити, свързани с идеята за корабен двигател, без корабен винт. Използува се морската вода като електролит и в подходящ сектор под кораба, спазвайки всички принципи на водната динамика се пуска непрекъсната серия от мълнии, които да оттласкват кораба напред, докато той виси на повърхността на водата в морето.

 

 

 

 

 Ако изработения генератор в Бояна, София бъде монтиран по тази схема в ляво, когато се появи мълния в работната камера и налягането се вдигне например до 100 атмосфери и то въздейства върху подходящи филтри за обезсоляване на вода - нещо класическо при такава дейност - след филтрите водата ще бъде без соли.

Това е познат процес при подобни системи, които обаче работят с мощни компресори, за да развият налягане например 82 атмосфери, каквито филтри се произвеждат. Тези мощни компресори обаче биха консумирали напр. 100 пъти повече електроенергия за производството на един и същ дебит като този представен на схемата с квантовия генератор. На всичко отгоре , когато при напускане на мълнията , чрез създадения вакуум автоматично ще се засмуква нова порция вода за обезсоляване.

 

Естествено, че на същия принцип може да се направи и пречиствателна станция на отпадни води и дори значително да се подпомогне добива на морска сол и пр.

ВАЖНИ ИЗВОДИ:

 • При квантовия генератор за небостъргача "Златен век"  - ARTEX I  - се достига до значително количество СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ , която може да се превърне в електричество или механично движение.

 

 • След стартиране на генератора, от определен момент нататък , получената електрическа енергия ще бъде НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНА за да може процесът да бъде зациклен и необходимостта от външно енергийно захранване да ОТПАДНЕ.

 

 • При всеки цикъл на процеса, при всяка поредна мълния,... значение започва да придобива и т. нар. МАКРО-ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ. Става въпрос за огромен поток от ултравиолетови лъчи, който ще се разсейва при всеки удар във вид на топлина в работния електролит - обикновена морска вода. Ще има нужда от охлаждане и тази вторична енергия може да затопли вода за нуждите на небостъргача "Златен век". За целта в корпуса на работната камера трябва да се вгради охладителна водна риза.
 • Напълно възможно е получаването на електричество с линеен електрогенератор, дори и комбинирано - линейно въртящ генератор - вижте този gif

 • И в този момент трябва да съобщим, че има още енергия за овладяване тук. Нека дадем още малко разяснения. Когато се появава мълнията и налягането в камерата рязко се повишава ние използуваме само част от тази енергия - най-вече силата която действа вертикално нагоре.

 

 

Нека поставим достатъчна здрава еластична мембрана и при повишаване на налягането тя да отхвърля един постоянен магнит нагоре. Да но подобна сила на откат действа и надолу към фундамента на генератора - очевидно трябва да овладеем и тази сила с втора мембрана в долния край на камерата. Когато обаче времето на експлозията изтече - идва ИМПЛОЗИЯ - огромен вакуум и тогава....?

Нека поставим още две сили - следващи вакуума. Силите стават 4. Става възможна долната схема:

 

Достигаме до БОЖЕСТВЕН КВАНТОВ КРЪСТ от долния gif.

Оставям на вашето въображение какво следва от това. Вече не са необходими сметки за СВОБОДНАТА КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ - тя става огромна и нека силните в математиката се занимават с това.И все пак погледнете долните гифове.

 

 

 

В момента този проект е замразен за по-добри времена. За сега остана само тази паметна плоча. Тя бе поставена на дома на Д-р Кирил Чуканов в кв. Бояна София, ул."Дренето"№13 

Други генератори в САЩ

МАЛКО ИСТОРИЯ

 

Angelina 1
 
Angelina 2
 
Angelina 3
 
Angelina 4
 
Angelina 5
 
Angelina 6
 
Angelina 7
 
  Angel 2
  
   
   
   
   
   
   

Д-р Кирил Чуканов

Д-р Кирил Чуканов е роден и израснал в България. През 1963 г. Кирил Чуканов завършва бакалавърска степен по архитектура и строителство на Софийския архитектурен колеж. След това учи строително инженерство от 1963-1965 г. в Софийския строителен институт. През 1965 г. Кирил Чуканов се прехвърля в Санкт Петербургския строителен институт, Русия, където през 1969 г. получава магистърска степен по технология. След това д-р Чуканов продължава образованието си в Москва, Русия, където през 1977 г. получава докторска степен по термодинамика. Известен период от време (1969-1988 г.) д-р К. Чуканов е работил на различни длъжности: ръководител на производството, научен сътрудник, университетски професор.

 

 

От 1988 г. до днес д-р К.Чуканов работи изключително върху изследванията на квантовата енергия. В България, 1988-1990 г., работата по QE на д-р Чуканов се финансира главно от правителствената организация NISA (сега несъществуваща). През този период получи техническа помощ от различни лица, на които той е много благодарен. През 1990 г. д-р К.Чуканов е поканен в базираната в Калифорния малка компания MPI в САЩ, където той продължава изследванията си, получава първия си американски патент за Quantum Energy. Между 1990 и 1992 г. д-р Чуканов работи по своя проект за квантова свободна енергия в разположената в Силиконовата долина компания Genmark Automation. Работата му е подкрепена от Генко Генов - собственик на тази компания (Генко Генов загива при инцидент през 1998 г.).

Д-р Чуканов не е „внедрен” в САЩ и не се „управлява” от някакво тайно лице (извън САЩ), както твърдят някои, очевидно психично болни хора. Д-р Кирил Чуканов не е свързан или контролиран от лица или организации „в” и „извън”  САЩ. През известен кратък период от време (1992-1993 г.) д-р Кирил Чуканов работи по проблема студен ядрен синтез в Университета на Юта. През 1993 г. д-р Кирил Чуканов основава компания „General Energy International”, разположена в Солт Лейк Сити, Юта. По-късно, 1996 г., д-р Чуканов основава друга изследователска компания „Chukanov Quantum Energy, LLC“, която съществува и сега.

В САЩ д-р Кирил Чуканов публикува три книги: Окончателно квантово откровение (Обща квантова механика - част I, 1994), Обща квантова механика - Част II (2001) и Обща квантова механика - Част III (2005). Интелектуалните права на д-р Чуканов относно Quantum Energy са защитени от два патента. В началото на 2006 г. д-р Чуканов се премества в Канада, за да работи по създаването на технологични прототипи на квантово безплатни генератори. Той е финансиран от бизнесмена Том Бъгс, базиран в Калгари. След две години упорит труд д-р Чуканов създава такива прототипи. За съжаление инвеститорът му остана без пари и проектът спря в продължение на две години. Кандидат-инвеститори от Ванкувър, Британска Колумбия, предложиха да се създаде съвместна публична компания, за да се съберат пари за създаването на комерсиален прототип на QFE. Това приключение обаче беше неуспешно. Въпреки много положителните тестове на технологичните прототипи (проведени от независими експерти), компанията беше отхвърлена като публична компания от Канадската фондова борса. Причина: Грешен уебсайт на Чуканов. Всъщност: дискриминация срещу д-р Кирил Чуканов и Quantum Free Energy от тази държавна институция, канадската  нефтена промишленост и канадската официална наука.

В Канада д-р Чуканов създаде последните три тома на Общата квантова механика и написа няколко стратегически научни статии. Бяха попълнени нови американски патенти.
Отхвърлен от Официална Канада, д-р Чуканов е принуден да се върне в страната си през август 2010 г. Тук, в своята частна лаборатория в Солт Лейк Сити, д-р Кирил Чуканов работи върху създаването на първия в историята на Човешката цивилизация безгоривен квантов  генератор за свободна енергия. Средствата му са много ограничени.
   
   През годините, прекарани в САЩ и Канада, освен всичко друго , Чуканов осъзнава , че спънките пред проектите му са много сериозни и непреодолими. По негови прозрения той осъзнава , че проекта му може да пробие само в малка страна - на която никой не обръща внимание. Така събитията го отвеждат отново в България и по-специално във Варна. Там се случва проекта "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" - продължил около 9 месеца и незавършил поради недовършено финансиране от МОНТИС ГРУП.
   В същото време се засилва много интереса от Китай и Чуканов следвайки възможностите за финансиране откликва и много бързо се озовава в град Тиян Джин - на изток от столицата Пекин. Тук се случва проекта "КВАНТОВИЯТ ДРАКОН". Той продължава повече от една година и пак остава незавършен по различни причини - твърде замъглени от самите инвеститори, които тайно се сдобиват с патент, възползвайки се от теориите на Чуканов. Цялата възможна информация е открадната и явно крайната цел е постигната, а на Чуканов му се съобщава, че инвеститора ГАО е починал (по-късно се разбира, че това не е истина).
   Събитията отново връщат Чуканов в България и се случва проекта АРТЕКС 1. Но пандемията принуждава фирмата "АРТЕКС"да прекрати финансирането, уплашена от неизвестните следващи събития.

 

 

Великото бедствие

Кой е на линия?

В момента има 43  гости и няма потребители онлайн

jsvisit Visitor Counter

Today: 10
Yesterday: 47
This Week: 82
Last Week: 126
This Month: 738
Last Month: 1,046
Total: 217,358
0217358
Bulgaria 88% Bulgaria
United States 9% United States
Spain 3% Spain
United Kingdom 1% United Kingdom

Total:

4

Countries

 

 

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

Полезен модел № 4015

You Tube

Свободна квантова енергия