Неконвенционални Енергийни източници в България

Принос на Република България и българите, 

работили в областта на Неконвенционалните Енергийни източници

 

В Република България през 1975 година се създава началото на работата върху търсенето и прилагането на нови енергийни източници, които да заместят природните такива;

   Началото се поставя през 1975 година със създаването на Управление към Министерския съвет „Нови Енергийни и топлинни източници“, с ранг на Комитет втора категория. За Началник управление е назначен инж. Георги Белички, Зам. Началник управление е назначен инж. Георги Георгиев. Това Управление беше на подчинение на Члена на Политбюро проф. Иван Попов. Първите проекти бяха за използването на термалните води и охладените води от Термичните и Атомни централи, като източник на топлинна енергия. По късно се включва проф. Никола Тодориев с работата по подобряване изгарянето на Източно Маришките каменни въглища.      

    На 01.07. 1977година се създава  Централна  Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници –(ЦА  СЕНЕИ) - БАН            www.bas.bg......Енергийни ресурси и енергетика.

 По късно се създава Институт по Електрохимия и Енергийни Системи – ИЕЕС   - БАН   -   www.iees.bas.bg. За директор на Института е назначена проф. дхн Евелина Славчева.

  През 80-те години на миналия век е създадена Лаборатория „ПНИЛ Биоелектроника“ с ръководител д-р инж. Стефан Найденов. В тази лаборатория са правени опити със зелена течност смесена с вода като източник на топлинна енергия, и чист паладий гъба потопен в вода, разредена с „тежка“ вода и получаване на топлинна енергия. Това предизвиква интерес от Японски специалисти, и опитите продължават в Швейцария. Поради отказа на д-р инж. Стефан Найденов, Японските специалисти продължават работата в Техническия Университет в гр. Осака. Виж „водата гори“ от сайта, и термичен ядрен синтез . 

Илия Вълков  (Юл Браун   на англ. Yull Brown )- Австралийски изобретател от Български произход, работил върху приложението на ОКСИВОДОРОДА, и неговата особена форма, най често наричана Браунов Газ.     

   Инж. Мирчо Табаков Български изобретател работи върху приложението на Брауновия газ и множество изобретения в областта на антените и радиотехниката.                                               www.mirta-antenna.com .

  Д-р инж. Кирил Чуканов , откривател на кълбовидната мълния, като източник на свободна енергия                                       

                                                                                                                                    www.chukanovenergy.com

  инж. Евгени Беев  работи върху приложението на кълбовидната мълния, като източник на свободна енергия.

  инж. Георги Георгиев , работи върху организацията на приложението на новите енергийни източници

                                                                                                                                    www.george-georgiev.net

 д-р инж. Марин Белоев  - президент на „KZU HOLDING GROUP“ , работи върху организацията и приложението на новите енергийни източници.

  Радосвета Тонева – Президент на фирма „RT Project“, финансов сътрудник                                                   

               

 

Related Articles

nachalo_bgbg

Великото бедствие

Кой е на линия?

В момента има 29  гости и няма потребители и в сайта

jsvisit Visitor Counter

Today: 18
Yesterday: 22
This Week: 18
Last Week: 141
This Month: 558
Total: 215,558
0215558
Bulgaria 88% Bulgaria
United States 9% United States
Spain 3% Spain

Total:

4

Countries

 

 

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

Полезен модел № 4015

You Tube

Свободна квантова енергия