Концепция за приложение на квантовата енергия

Концепция за приложение на квантовата енергия

Проект.

Доктор, инж. Кирил Борисов Чуканов, учен и експериментатор, в своя предизвикателен и многообещаващ труд- “FINAL  QUANTUM  REVELATION – GENERAL  THEORY  OF WORLD  ORGANIZATION”, e разработил теоретично и доказал експериментално феноменът на кълбовидната мълния. Той доказва огромните възможности на кълбовидната мълния като източник на неизчерпаема енергия, която, при нейното изкуствено получаване и овладяване, може да замени всички традиционно използвани енергийни източници- твърди, течни газообразни горива, както и екологично опасната за здравето на хората, от облъчването при използването на атомна енергия. Освен това, тази енергия  не може да причинява никакви замърсявания на околната среда, един от най големите проблеми на обществото ни.

От досегашните дългогодишни изследвания и експерименти на д-р инж. Чуканов в САЩ, Канада, Китай и в България, в сътрудничество и съвместната работа с инж. Евгени Беев, от получените резултати доказват, че кълбовидната мълния и освобождаването на квантовата енергия, могат да бъдат внедрени и приложени в различните области на промишлеността, и да заменят всички природни източници на горива и енергия. Могат да бъдат използвани  съществуващите машини, инсталации, агрегати, енергийни централи, ползващи природните  горива, като бъдат заменени горивните им устройства, с новите квантови генератори, използващи кълбовидната мълния и квантова енергия.

 Известни са гениалните идеи, открития, експерименти и разработки на великия  експериментатор, учен и откривател Никола Тесла, поставили нов технологичен период в развитието на човечеството. Д-р инж. Кирил Чуканов, в своите научни и експериментални разработки обосновава огромните възможности на кълбовидната мълния, и със съвместната работа на инж. Евгени Беев,  доказват възможността за широкото внедряване на този нов енергиен източник в различните области на промишлеността, бита и икономиката. Тези разработки и лабораторните експерименти, провеждани в няколко страни- САЩ, Канада, Китай и Р. България доказват възможностите на кълбовидната мълния и използването на освободената квантова енергия. Идеите, експериментите на Никола Тесла, продължени от д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев,  ни дават възможността за широко приложение на квантовата, евтина, усвоена и безопасна и най важното не замърсяваща околната среда, чиста енергия, във всички области на промишлеността, където са използва природно гориво.    

 Откритието и получаването на „Браун газ” от българина Илия Велков, е един не по малко важен и приложим източник на енергия. Възможностите на „Браун газа” са широки и може да се използва като източник на топлина, като газ за изгаряне на различни вредни отпадъци без остатък и отделяне на замърсители на околното среда, както и в машиностроенето при извършване на определени операции.  

 На базата на тези експерименти и разработки, биха могли да намерят приложение и да бъдат внедрени в следните направления:

     Подмяна на конвенционалните природни горивни източници на  различните видове промишлени нагревателни и термично обработващи пещи, както и в различните металургични процеси, при получаването на метали и метални сплави, с генератори за свободна енергия

   Подмяна на конвенционалните природни горивни източници  на Термичните и Атомни централи, с генератори за свободна енергия на съществуващите централи. Това ще доведе до пълно очистване на вредните емисии, отпадане на скъпите природни горива и лесно обслужване, както и значително поевтиняване на произвежданата електрическа енергия;

  Подмяна на конвенционалните природни горива на  газовите турбини, с квантовите генератори за получаване на топлинна и кинетична енергия.Ще  се използват съществуващите разработки на газовите турбини, комбинираните  с парни котли утилизатори за промишлени и битови нужди. Този вид електрически централи са удобни за експлоатация и покриване на върховите товари на енергийните системи, но не са ефективни, тъй като около 50% от получената електрическа енергия, отива за захранване на въздушните компресори, както и отделянето на вредни емисии, макар и по малко. Идеята е да се конструира и разработи нова горивна камера на базата използването на кълбовидната мълния като източник на топлина. На следващ етап, ще се предприеме разработка на нов тип генератор за свободна енергия осигуряващ топлина и налягане и отпадане на компресорите.

   Предстои  разработване на  малки, средни и големи квантови генератори за производство на топлина и налягани, ще отпаднат тежките и скъпо струващи централни отоплителни системи. Всяко домакинство, жилищен блок или комплекс, производствено предприятие, болнични и други заведения ще могат да се отопляват и битово обслужват с малки отоплителни квантови  генератори, които ще използват нищожно количество електрическа енергия, процесите ще бъдат програмирани и автоматизирани, и много важно и необходимо, ще бъдат напълно екологично чисти. Това не е научна фантастика, а съвсем близка реалност. За да може да се стигне до тази реалност, първоначално трябва да се започне с реконструкцията на съществуващите термични и атомни електроцентрали, като се заменят съществуващите горивни системи и инсталации с квантови горивни системи и инсталации. За всяка действаща електрическа централа ще се прави индивидуален проект, с цел максимално използване на съществуващите съоръжения и инсталации, които да работят до края на своя гаранционен период.

   Идеята на Никола Тесла, за свободно пренасяне на електрическата енергия, и ползването и безопасно и безплатно по цялото земно кълбо, е фантастика, но постепенно и поетапно е възможна.       

  Приложение в транспорта- пътен, въздушен, железопътен, воден. В близък план е възможно разработване на нов квантов генератор за налягане за водния транспорт, като се използва реактивната сила на генератора за задвижване, съчетано с турбина на Тесла за задоволяване битовите нужди на водното превозно средство- електрическа и топлина енергия. Ще бъде необходим обикновен акумулатор за първоначално пускане, и който ще се зарежда от собствения си квантов генератор .

  В автомобилния транспорт, „Браун газа” може да се приложи, както като смесител на горивото, с цел намаляване на разхода, така също и за почистване на двигателите от остатъчни нагари. Резултатите са много обещаващи.

  Приложението на квантовите и „Браун газ“ генератори, ще бъде предмет на допълнителни разработки, изпитания за да се получи оптималния ефект за решаване на източника на горива, и замяната му с конвенционалните природни източници, и постигане на напълно премахване на вредните емисии.

 Приложението на квантовите генератори за високо налягане могат да намерят приложение в промишлеността, като заменят скъпите машини за високо налягане, кат в инсталациите за пречистване на замърсени и морски води и получаване на чисти води за поливане, промишлени и питейни нужди.

           Какви нови производства ще трябва да се организират в България, за изпълнението на тази концепция:

  • Производство на различни съдове и изделия от кварц, като един от основните компонента при производствата на квантовите генератори;
  • Производство на свръхмощни кондензатори с примерни данни 150 000 A  35KV  160 микрофарада.
  • Производство на различни елементи и електро уреди, необходими за производството но новите квантови горивни устройства. Тука можем да се кооперираме с водещи фирми , които имат развита производствена структура за такива елементи.
  • Производство на магнетрони с различни мощности в кооперация с водещи производители.
  • В България ще трябва да бъде изграден изследователски и експериментален център.
  • Ще трябва да се организира подготовката и съставянето на нова нормативна уредба, за производство, узаконяване на новите продукти, както и всички условия за безопасна и сигурна работа.
  • Създаване на нови специалности в средно техническите училища и Техническите университети

                                                                            Съставил и написал –инж. Георги Георгиев  сайт: www.george-georgiev.net

 

Related Articles

nachalo_bgbg

Великото бедствие

Кой е на линия?

В момента има 43  гости и няма потребители и в сайта

jsvisit Visitor Counter

Today: 18
Yesterday: 22
This Week: 18
Last Week: 141
This Month: 558
Total: 215,558
0215558
Bulgaria 88% Bulgaria
United States 9% United States
Spain 3% Spain

Total:

4

Countries

 

 

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

Полезен модел № 4015

You Tube

Свободна квантова енергия