Default scrolling announcements     ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     Latest message from Super Mind of Universe (God in religion): Communism is dead, free market capitalism is dying, new social/economical system is comming. Nothing, nobody can stop or avoid this process of quantum evolution of life, of human society, even though God Himself. - Kiril Chukanov

Стоян Съргойчев

Проф. Стоян Съргойчев

Image

        Роден е през 1945 г. в Мъглиж. Висше образование получава във Висшия машинно електротехнически институт в София през 1971 г. Дипломира се като електроинженер със специалност „Радиотехника“. През 1984 защитава дисертация по физика към Българска академия на науките. От 1971 г. до 1975 г. работи в Завод за запаметяващи устройства в Стара Загора като същевременно е извънщатен сътрудник към Лаборатория за Космически Изследвания, с директор акад. Кирил Серафимов към Българската академия на науките. През 1975 г. чрез конкурс става научен сътрудник към тази лаборатория с Базова обсерватория в Стара Загора, ръководител на която е Д-р Митко Гогошев. 
     Взема дейно участие в създаването на научни космически уреди за съветските геофизични ракети „Вертикал“ 6 и 7, спътника Интеркосмос 19, спътника „България-1300“, за орбиталната станция „Салют“ 6, както и за индийски геофизични ракети „Центавър 2“ по двустранен договор за сътрудничество с Индия. В резултат на успешните проекти по програмата Интеркосмос страната ни разширява сътрудничеството и със западноевропейските страни, включително и със САЩ.[1] Участва в международен проект за изследване на Халеевата комета чрез междупланетните станции „Вега“ 1 и 2 (1982 – 1984) изстреляни от Байконур. От 1987 до 1990 работи като старши научен сътрудник в Институт по Приложна Физика, Пловдив, филиал на БАН. През 1990 г. по покана на Корнелският Унивирситет, САЩ, започва след-дисертационна квалификация в Обсерваторията Аресибо в Пуерто Рико, където работи по проект Lidar на National Science Foundation, САЩ, за изследване на високата атмосфера на земята чрез мощен лазерен лъч. През 1991 г. спечелва конкурс за научен сътрудник към Института за Космически Изследвания в Канада. Отначало работи по Лидарен проект към Университета на Западно Онтарио, а след това в Йоркски университет в гр. Торонто до пенсионирането си през 2012 г. В един от проектите за наземни уреди SATI за изследване на високата атмосфера включва филиал към Института за Космически Изследвания при БАН. Стоян Съргойчев счита за свое най-голямо постижение теоретичният си труд Basic Structures of Matter – Supergravitation Unified Theory (Всеобща теория за супергравитацията и структурата на материята) (2001 г.).[2] Теорията е базирана на фундаментален супергравитационен закон, който чрез представеният оригинален модел на етерното пространство дава възможност за логическо обяснение на свойствата на физичния вакуум и връзката между известните физически закони и полета. Всички физически закони са в резултат на взаимодействие между елементарните частици имащи точно определена материална структура и структурата на етерното пространство (физичният вакуум). Теорията представя една принципно нова концепция за вечно съществуваща Вселена, подкрепена с множество аргументи. Тя е съставена като конгломерат от галактики, които имат свой цикъл на существуване включващ активна наблюдаема фаза и скрити фази на колапс с пълно рециклиране до ниво елементарни частици. Средната продължителност на този цикъл може да бъде в интервала около 12 – 15 милиарда години. Червеното изместване е космологично в резултат на малки различия в етерните пространства на отделните галактики. В центъра на всяка добре оформена галактика има остатък от първоначалната суперплътна материя, понастоящем идентифицирана като "масивна черна дупка". Между най-важните изводи са: съществуване на разпределена енергия в етерното пространството, която е източник на всички известни енергии; материална структура на елементарните частици и атомните ядра; логическо обяснение на квантовите взаимодействия и релативистичните ефекти. Предложените атомните модели дават възможност за моделиране на наноструктури с разрешение под 0.01 нм. Теорията предсказва създаване на нови технологии, между които усвояване на нов вид енергия и придвижване в пространството чрез антигравитация. Д-р Съргойчев е автор на 5 научни книги на английски под името Stoyan Sarg и 2 на български език. Той е многократно канен като лектор на международни научни конференции.

Неизследвана концепция относно пространството отваря възможност за ново познание относно космоса и нови открития

Съвременната космология все-повече допуска съществуване на т. н. черна (невидима) материя, без да има ясна представа каква е физическата и същност. Но тя е предсказана в БСМ-Супергравитационната теория още през 2001 г, в която е представен детайлен физически модел. Такъв модел не е предлаган в историята на физиката. Ние живеем в океан от невидима материя – около нас и в самите нас. Това е невидима суперфинна субстанция в пространството която се поддържа от супергравитационен закон различен от познатата ни гравитация. Това е специфична структура изградена от два вида свръхмалки но суперплътни субелементарни частици подредени в нодове - Космическа Решетка. Тази невидима структура определя квантовите свойства на пространството, физичните полета (гравитационно, електрично и магнитно), инерцията, скоростта на светлината, хода на времето и ефектите на Специалната и Обща теория на относителността. Вселената не се разширява, както погрешно се твърди, тъй като наблюдаемото червено изместване от спектъра на галактиките не от Доплеров тип, а от малка разлика в параметрите на Космическите Решетки на отделните галактики. Елементарните частици са изградени от хеликални структури заграждащи затворен обем. Космическата Решетка съдържа огромна скрита енергия (супергравитационни сили) във вид на налягане упражнявано върху обема на този обем. Това определя масата на частицата както и обектите изградени от тези частици. Тази огромна, но скрита енергия не е от електро-магнитен тип и е директно свързана с масата. Тя е навсякъде около нас и е първоизточникът на всички видове енергии включително и ядрената. Възможен е достъп до тази енергия чрез методи алтернативни на познатата ядрена енергия която е базирана на разпадане на обогатен уран. Възможно е получаване на енергия чрез т. н. студен синтез с минимални или без радиоактивни отпадъци, които могат да се окажат като най-опасно замърсяване на земята. През пространството може да се пътува чрез нов вид механизъм за движение, чрез локална промяна на гравитационното привличане. Ядрените експлозии носят не само радиация, но и временно нарушение на структурата на пространството, които могат да окажат опасни изменения върху живите организми, непредвижвани от официалната наука. А мощни и едновременни ядрени експлозии в атмосферата, могат да доведат до непредвидена досега опасност от изхвърляне на земната атмосфера в космоса. Вселената е безкрайна във времето и следователно има много по-напреднали цивилизации от нашата. Разумният живот на нашата планета не е в резултат на еволюция. В пространството може да съществува информационно поле без да се нарушават познатите закони на физиката.

 

Дискусията - път към истината Кубрат Томов

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 65% Bulgaria
United States of America (the) 27% United States of America (the)
France 1% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Austria 0% Austria
Switzerland 0% Switzerland
Poland 0% Poland
India 0% India
Canada 0% Canada
Germany 0% Germany
The Netherlands 0% The Netherlands
Sweden 0% Sweden
Singapore 0% Singapore
Australia 0% Australia
China 0% China
Greece 0% Greece
Hong Kong 0% Hong Kong
Türkiye 0% Türkiye
Italy 0% Italy
Portugal 0% Portugal
Chile 0% Chile
Spain 0% Spain
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Lithuania 0% Lithuania
New Zealand 0% New Zealand
Pakistan 0% Pakistan
Croatia 0% Croatia
Japan 0% Japan
Czechia 0% Czechia
Israel 0% Israel

Total:

32

Countries
0230649
Today: 6
Yesterday: 21
This Week: 45
Last Week: 85
This Month: 349
Last Month: 516
Total: 230,649