Title of the document Патентното ведомство на Република България съобщава за издаване на патент вх. № 113297 "СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ". В резултат на извършеното проучване и експертиза изобретението отговаря на критериите за световна новост и изобретателска стъпка.

Анжел 1

Солт Лейк Сити - САЩ - 2012 г.

 

Ние знаем за огромния интерес към този генератор. Той беше изработен от самият Д-р Чуканов в личната му лаборатория в къщата му в Солт Лейк Сити  - САЩ.

Един прекрасен пример как от една ресторантска микровълнова печка с мощност 3,2 KWt може да си направите малък квантов реактор. С него можете да си направите топъл въздух и да затоплите 1-2-3  помещения например.

 

 

 

 

 

 

 

Тази микровълнова печка работи с 4 магнетрона 2M244-M1  Panasonic. Те са разположени по два отдолу и два отгоре в работната камера и всеки има мощност по 1 KWt. Производителя гарантира 3200W  микровълнова мощност в работната област. Магнетроните са захранени по класическа схема - всъщност по-долу вижте принципната схема на цялата печка.

 

Но нека разкажем какво има  в квантовия генератор Анжел 1:

  1. Микровълнова камера
  2. Вакуумна помпа
  3. Въздушна турбина
  4. Въздушна турбина
  5. Вентилатор
  6. Кварцова камера
  7. Медна спираловидно навита тръба - топлообменник
  8. М1, М2, М3, М4 - магнетрони 2M244-M1 Panasonic

Както виждате имаме няколко въздушни потока. Това са T1,T2,T3. И трите потока са подразредни на входните потоци T0. T1 излиза от топлообменника със спирално навита медна тръба , T2 - се получава от засмукването посредством  турбина 4 през периферията на ротиращата кълбовидна мълния в кварцовата камера. T3  се изхвърля от вентилатора 5 засмуквайки от общия обем на топлообменника.

След прецизни измервания (по известния метод с нагряване на вода по микровълнов път)  бе установена точната стойност на входящата микровълнова мощност Pmw=3,05 KWt - именно тази мощност е базовата за създаване на микровълнова мълния.

Разбира се , че входната електрическа мощност е по-голяма - и когато я измерите на входа на микровълновата печка ще измерите точно  Pin=5,09 KWt. (нека напомним - 4 магнетрона по 1 KWt+електроника за таймери, индикатори+енергия за охлаждане на магнетроните и пр.) Накратко с помоща на Pin=5,09 KWt  ние получаваме микровълнова мощност Pmw=3,05 KWt. Или от 100% входна енергия от ел. мрежа се получават 60% микровълнова мощност.

Измервайки енергията на топлите въздушни потоци посредством flowmeter бяха измерени трите изхода както следва:

P1out = 2,38 KWt

P1out = 8,00 KWt

P3out = 4,50 KWt

 Всички се вълнуват от т.нар. OVER UNITY  (O.U.) на кълбовидната мълния:

O.U.(B.L.)= (P1out+P2out+P3out)/Pmw = (2,38+8,00+4,50)/3,05=4,9 пъти

 

Когато обаче изчисляваме  OVER UNITY на системата трябва да отчетем и разхода на електрическа енергия за въздушните турбини, вентилатора, електромагнитни вентили, индикатори и пр.

 

Едната турбина е с електрическа консумация от 0,5KWt , втората е 1,1KWt а вентилатора от позиция 5  - 0,15KWt. Или общо в системата влиза следната електрическа енергия:

 

Pin(ac)=5,03KWt+0,5KWt(турбина1)+1,1KWt(турбина2)+0,15KWt(вентилатор)=6,8KWt

 

Обща изходяща мощност на системата:

 

Pout=12,38KWt(кълбовидна мълния)+1,75KWt(топлина)=14,13KWt

 

O.U.(system)=14,13KWt/6,8KWt=2,08 пъти

 

След това съобщение пристигнаха специалисти на SAMSUNG и с прецизна апаратура измериха over unity повече от 4 пъти....

 

Заб. 1,75 KWt  е допълнителния поток от охлаждането на магнетроните, тяхното подгряване и пр. технологична топлина.

 

 Запалването на генератора се осъществява през вакуум посредством вакуумна помпа.При превключване на магнитни вентили се осигурява комуникация със споменатата помпа. При постигане на вакуум от остатъчния въздух възниква плазма , която започва да загрява камерата от кварц. Настъпва пълна йонизация и възможност при плавно нахлуване на допълнителен въздух да се йонизира допълнителен въздух при по-високо налягане и чрез плавно повишаване до 1 атмосфера възниква квантовия обект кълбовидна мълния.

По-нататък започва циркулация на въздушните потоци и специално потокът T2 преминава по периферията на мълнията и увличайки започва ротация, която води до още по-добър контакт между въздуха и ядрото на квантовия обект. Затова този поток отнема енергия от ядрото и се загрява до стотици градуси.

Квантовия обект извлича от квантовия свят допълнителна енергия и ни кара да преосмислим закона за запазване на енергията. Очевидно познатата ни действителност е подсистема на квантова реалност .....

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Великото бедствие

Кой е на линия?

В момента има 73  гости и няма потребители онлайн

jsvisit Visitor Counter

Today: 23
Yesterday: 4
This Week: 77
Last Week: 84
This Month: 128
Last Month: 982
Total: 219,280
0219280
Bulgaria 76.2% Bulgaria
United States 19.2% United States
Russian Federation (the) 2.2% Russian Federation (the)
India 1.3% India

Total:

13

Countries

 

 

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

Полезен модел № 4015

You Tube

Свободна квантова енергия