Очаквайте: 1."Електрическият отговор на Кълбовидната мълния" ....     2. ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     3. Квантова социална еволюция на нашето общество ....     4.Поздравяваме колегите си от бившия атомен център в София !!!!     5. Квантовото съзнание на обществото.     6.Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024 23-25 април 2024 г., гр. София

Завод "САМЕЛ" в гр. Самоков

 Този квантов проект завари завода "САМЕЛ" в гр. Самоков в остър дефицит за иновации. На  този етап не ни е известна област   с по-актуално значение. И за нищо друго не се сещаме, когато някой ни заговори за ЕКОЛОГИЯ, ЕВТИНА И ДОСТЪПНА ЕНЕРГИЯ, да не говорим за БИЗНЕС. До този момент в завода никой не беше запознат с подобни идеи и разработки. Нека припомним следните анимации в опит да въведем отговорния персонал на завода в една нова научна материя.

Устройство за квантово отопление - 1

 Изтегля се въздуха от кварцова камера, включва се микровълново облъчване от магнетронен генератор - в камерата възниква плазма. След това вакуума плавно се нарушава и плазмата преминава в кълбовидна мълния.По периферията на мълнията се пуска въздушен поток, който се загрява от отделяната топлина.

Използува се свойството за постоянна квантова температура на квантовия обект.

Устройство за квантово отопление - 2

 Тук е подобно на първата анимация - мълнията се получава през вакуум, както по-горе. Допълнително се охлажда обема около кварцовата камера т.е въвежда се допълнителен топъл поток , напълно независим от този през мълнията в кварцовата камера.

Устройство за квантово отопление - 3

Ако подгреем обаче предварително въздуха и след това го пуснем през кварцовата камера се получава допълнителен ефект и още по-висока изходна температура.

Магнетронно-клетъчна структура

Нека наречем горните генератори - магнетронни клетки. Ако паралелно захраним група клетки по студен колектор и обединим изходите в горещ колектор, то мощността може неограничено да се увеличава. Изхода на горещия колектор може да захрани един стирлинг двигател, а той от своя страна да задвижи електрогенератор. Всичко това води до истинска магнетронна енергийна централа.

Крайния ефект може да е ОГРОМНА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ ОТ МЪЛНИИТЕ - ПРЕВЪРНАТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКА!!!

Между два свята

Тук се използува друго свойство на кълбовидната мълния - способността и да унищожава пространството. При появата си тя увеличава налягането в работната камера и изтласква примерно едно магнитно бутало навън и то пресича с магнитното си постоянно поле бобина за индуктиране на електродвижещо напрежение. При напускане на нашия познат свят на квантовия обект кълбовидна мълния - настъпва вакуум, който засмуква обратно буталото и то извършва обратен ход, индуктирайки друго електричество в работната бобина.

Процесът е напълно управляем през параметрите на микровълните и разбира се през външен товар, като първия потребител се явява самия квантов генератор за зацикляне на процесите.

Между два свята - с двойна мощност

Напълно възможен е генератора да стане двойно по-мощен като се направи двутактов вариант. При него се синхронизират два генератора, работещи в противотакт.

Комбиниран квантов генератор

При тази схема с две кварцови камери са обединени два от принципите на кълбовидната мълния - постоянната квантова температура, която загрява определен поток въздух за полезни цели , а самия генератор се самоподдържа посредством манипулиране на пространството в работната кварцова камера 2 - в дясно.

Началото

Започнахме работа  както се казва на "зелена поляна" - от нула. Нямахме нито микровълнов генератор , нито кварцова камера и пр. В България вече никой не произвеждаше кварцови изделия. По складовете в Сливен бяха останали малко кварцови тръби и др., както и малко изходна суровина за производство на кварц - внесено преди години от Русия. С усилията на завода направихме опити да създадем нов вид камери - вместо кварцовите.

Но изискванията са жестоки: материала трябва да издържа на микровълново облъчване, да е прозрачен за микровълните, паралелно с това да може да поддържа състояние на вакуум, да издържа шокови скокове в температурите - примерно от 0 до 1200 градуса за една секунда и пр. 

Бяха изработени камери от базалт, стеатит, корунд и. т. н.  Като геометрия можем да говорим за кълбо, камбана и пр. Изказваме изключителна благодарност на инж. Венетка  Попова от завода  Самел. Тя положи огромни усилия за осъществяване на производството на множеството камери, които виждате по-долу на слайд шоуто.

 Благодарност и към Валентин Ангелов - който ни консултира и практически помогна за създаването на редица  камери , преминали по-нататък през микровълнови изпитания.

Изработване на микровълнов генератор 3 KWt

Създаваните камери трябваше някъде да се изпитват и се наложи сами да създадем микровълнов лабораторен генератор на 2.45 GHz - 3KWt. Започна конструирането му с конструктурите на завода.

Button

 Въпреки година и половина усилия не успяхме да намерим материал с който да заменим кварца като материал за работната камера. Базалтът например след 250 градуса образуваше кратери от разтопена субстанция, абсорбираше твърде дълбоко микровълните и това водеше винаги до разрушаване на камерата. Стеатитът не позволяваше да се запали лесно мълния, защото структурата му не позволяваше постигане на сериозен вакуум и пр.

На този етап нищо не можеше  да замени кварца като материал за работната камера ! 

Натрупания обаче огромен опит е безценен.

Проектът беше ориентиран към поръчка на кварцови камери от Китай,  за да мине в етапа по същество. С пристигналите камери бяха направени множество успешни експерименти. Един от тях например е , че за първи път в света мълния беше запалена посредством параболично отразяващо микровълните огледало и то при мощност на магнетрона 1,5 KWt.

 

Параболично запалване.

При този метод параболичен отражател концентрира микровълните в един физически център на кварцовата камера, в една точка, намираща се на еднакво разстояние от всички стени.

Мълнията "изгрява" от точката на споменатия център и се разширява до работния си размер.

Случиха се и много други интересни моменти. При опити в началото на юли 2016 г се получиха две мълнии в обща кварцова камера. Едната беше горе в края на колбата , а другата беше около нагретия централен електрод – тръба. Две ядра  - плуващи в обща плазма. По-късно долната загуби ядрото си и остана само горната с едно ядро. Клетъчна структура от мълнии!!!Едното ядро беше около нажежения край на входната тръба – непосредствено до червения участък, а другото ядро си беше на горната самостоятелна мълния , но в обща за двете ядра обвивка?

На 16.02.2017г. проведохме експеримент със силов контролер ЕМ18 – който по принцип е конструиран да управлява 18 бр. електромера и да измерва активна и реактивна енергия, но в случая се използуваше само контролера за да управлява един симетричен тиристор MTT25M.

 Симетричния тиристор управляваше входната намотка на магнетронния трансформатор (1500W). Период от 2 секунди беше разделен на 100 равни части, съответстващи на 100 периода на захранващата мрежа. Можехме програмно да изключваме който си искаме период от 1 до 100.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ?

 • Запалихме мълнията при 100% включени периоди. Всичко беше нормално – мълнията се оформи в кварцовата колба с ясно оформена обвивка – ядрото беше активно и мълнията блестеше в ярък метален сребристобял цвят. Периферната област, мантията – с дебелина няколко милиметра светеше в оранжевочервен цвят.

 

 

 • Изключихме само един период- №1. На всеки 2 секунди захранването към магнетрона беше спирано по този начин за 20 милисекунди.

 

 • През тези 20 ms мълнията не успяваше да угасне – времето за това беше недостатъчно.Това говори за степента на инертност на явлението. През тези 20 ms мълнията тръгва в посока на напускане на нашия свят.Квантовите енергийни нива започват едно по едно да се преструктурират и подготвят за стандартното си битие за тях и небитие за нас.

 

 • При изтичането обаче на тези 20 ms пристига следващия захранващ период на ел.мрежа. Започва процес на създаване на мълния – но всъщност мълнията вече си е създадена още отпреди. Посоката на квантовите електрони изведнъж се променя от пътуване към ядрото в посока към периферията.

 

 • НАСТЪПВА МАСОВО ПРЕСКАЧАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ НИВА – ОТДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛИНА И ВИДИМО НАРАСТВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ОБВИВКА.
Button
 • След изтичане на периода от 2 секунди последва ново изключване за 20 ms и естествено нещата се задълбочиха в същата посока. След десетина подобни удара кваровата камера вече беше станала на ОГНЕНО КЪЛБО!!!

Така практически достигнахме до това , което твърди Д-р Чуканов за своя генератор "АНЖЕЛ 1". Разликата е , че той ползува обикновена ресторантска микровълнова печка с мощност 3,3 KWt. Стойността на OVER UNITY при него е 2,5 - парадоксално е това , че представители на SAMSUNG измерват със собствена апаратура 4,5 . 

В Самоков постигаме по-добри параметри с въвеждането на подобрения по захранването и по-добро хомогенизиране на полето на 2,45 GHz.

 

По-нататък  нека се спрем графично на целия процес. Изгледайте внимателно този филм. После ние ще го разкажем с думи:

Квантов реактор за горещ въздух

 1. Изтегля се вакуума от кварцовата камера до достигане на минус 875 милибара.
 2. Включва се микровълново облъчване на камерата на 2,45 GHz 
 3. В камерата се образува плазма от остатъчния въздух
 4. С отваряне на клапан се пуска въздух плавно към вътрешността на камерата (засмуква се от вакуума)
 5. В камерата възниква кълбовидна мълния. Тя все още е в невъзбудено състояние и няма OVER UNITY.
 6. Включва се компресор, който подава въздушен поток , който предварително се подгрява и преминава последователно през клапан 2 - работната камера - клапан 1 и отива навън като горещ въздух....
 7. Попадайки в работната камера атакува центъра на мълнията и притиска към нажеженото квантово ядро въздушните частици , които отнасят енергия във вид на топлина навън от камерата.
 8. Мълнията преминава във възбудено състояние. Появява се свободна квантова енергия с OVER UNITY.

 Всичко това беше възможно благодарение на специално конструираните от В. Хаджилазов клапани 1 и 2 - работещи на 2 различни логики. Освен това те издържат температура над 1200 градуса по Целзий.

 

 

Оставаха още редица изследвания. Но завод "САМЕЛ" не е научно-изследователски институт. От нас се искаше спешно изделие за бизнес. Решихме да впрегнем мълнията в една обикновена сушилня за премахване на влагата от керамични материали. Тук нещата се движеха бавно и мъчително. На нашата дейност се гледаше между другото и с недоверие. Но въпреки това продължихме.

Изводи:

В крайна сметка скептицизма победи довършването на тази сушилня със своето безразличие и бавен напредък. Проекта обаче постигна няколко много важни неща, казани като изводи:

 

 • Проектът доказа, че микровълнова мълния може да се получи дори при 875 Wt  електрическо захранване.

 

 • При пулсираща промяна на захранващата електрическа мощност с определени параметри се възбужда стимулирано движение на квантовите електрони - факт с огромна научно-практична стойност.

 

 • Вместо да се поставя допълнителна антена в микровълновата камера , която да хомогенизира високочестотното поле е далеч по-добре да се облъчва последователно през определен ъгъл работната камера с променлива интензивност.

 

 • Запалването на мълнията може да става много по - лесно и дори при лош вакуум , чрез фокусирани микровълни в централната часта на работната камера.

 

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 72% Bulgaria
United States of America (the) 21% United States of America (the)
France 2% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Poland 0% Poland
Germany 0% Germany
Singapore 0% Singapore
Switzerland 0% Switzerland
Canada 0% Canada
India 0% India
China 0% China
Greece 0% Greece
The Netherlands 0% The Netherlands
Australia 0% Australia
Spain 0% Spain
Chile 0% Chile
Hong Kong 0% Hong Kong
Sweden 0% Sweden
New Zealand 0% New Zealand
Israel 0% Israel
Austria 0% Austria
Pakistan 0% Pakistan
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Japan 0% Japan
Italy 0% Italy
Czechia 0% Czechia
Portugal 0% Portugal
Croatia 0% Croatia

Total:

30

Countries
0228772
Today: 33
Yesterday: 15
This Week: 33
Last Week: 140
This Month: 353
Last Month: 1,089
Total: 228,772