Квантов проект АНЛОТРОН 2

 

  

Гр. Калгари, щат Алберта, Канада - 2008г.​

 

 

 На този gif  файл виждате как изглеждат нещата при електрическо възбуждане на кълбовидна мълния в генератора Анлотрон 2. В работната камера с възникнала кълбовидна мълния се въвежда мощен 125 мегаватов импулс от кондензаторна батерия, изработена от 5 мощни кондензатора на Дженерал Атомикс - САЩ. Това става посредством 2 волфрамови електрода , докосващи периферията на мълнията.
 Веднага трябва да съобщим, че измерваното OVER UNITY в този момент нараства неимоверно повече от 8 пъти - както е изписано в ляво. Осем пъти е при нормалната работа на генератора, измерено многократно и в продължение на дълъг интервал на работа. При минус 15 градуса студ навън от работното хале в Калгари, бяхме принудени да отваряме врати и прозорци за да охлаждаме малкия цех в който работехме.
 Огромна турбина изхвърляше въздух навън от генератора - на 25 метрова струя.....
 На снимката долу виждате в работен вариант Анлотрон 2. Вълноводът на 100KWt микровълнов генератор облъчва отгоре , вертикално надолу огромна кварцова камбана. Мощна въздушна турбина изсмуква на заден план въздуха от основната камера, а малка 1KWt турбина върти на байпас част от изходящия въздух.
  

На този gif е изобразен принципа на действие на Анлотрон2. Микровълнов поток създава мълния в кварцова камбана и въздушна турбина изсмуква горещия въздух , който се получава при контакт с ядрото на квантовия обект.

На анимацията не е показана спомагателна малка турбина, която подава входящ въздух към ядрото на мълнията в центъра на кварцовата камбана. Не са показани и 2 волфрамови електроди докосващи мълнията за допълнително електрическо въздействие върху мълнията. Разбира се и двата факта са важни.

  Контролни измервания на различни режими на работа и правилно разпределение на въздушните потоци, съобразено с мощността на микровълните на 915 MHz , контрол на температури, записи на компютър за следващи анализи - седмици наред.
  

  Eлектрически атаки на кълбовидната мълния посредством изпразване на мощна кондензаторна батерия. Долу е демонстриран визуално метода на този процес. LC1202-L (в дясно) е интелигентен дистанционно управляем импулсен високоволтов изправител до 10KV DC.

  
   

 За да бъдат възможни мощните 125 MWt електрически импулси беше разработена специална енергийна станция. 

Разбира се тук имаше и измервателна апаратура за алфа, бета и гама радиация, вградени сонди за измерване на високо напрежение, автоматика, пояс на Роговски за изследване на различни токове с огромна стойност и пр., защити и контролни вериги за дистанционно управление, контролно изпразване на кондензаторната батерия и пр.

  

     През цялото време на работа, като изходна енергия се следи въздушния изходящ поток с неговата температура. Всъщност това е еквивалента на изходящата енергия. След многократни измервания беше установено , че потокът на въздушната турбина, която буквално изсмуква въздух от работната камера  - отговаря точно на заводската табела на турбината. Не съобщаваме точната стойност, защото не го смятаме за толкова съществено. В крайна сметка става въпрос за обикновена въздушна турбина за дървообработващи машини.

    Разбира се този поток е постоянен и неизменен във времето, което улеснява измерванията. Когато знаете неговата стойност и температурата на изходния въздух - съвсем елементарно е да сметнете каква енергия е нужна за да промените  входната въздушна температура в генератора , до тази на изхода.

 
 

ИЗВОДИ ЗА СЕРИЯТА АНЛОТРОН (АНЛАУТРОН)

  1. Всички генератори от серията Анлотрон ни докосват до нови квантови явления, създавайки необичайни обекти. Очевидно е че се постига нов вид енергия с недостатъчно проучен произход. Те ни докосват до непозната реалност, за възприемането на която са нужни интелектуални и други усилия на човешкото съзнание.
  2. Макар и терминът „кълбовидна мълния“ да е използван тук, разбираемо е , че не е необходимо този изкуствено създаден необикновен обект да се отъждествява непременно с естествено появяващата се в природата кълбовидна мълния. Затова можем да приемем временно предложениетд на Д-р Чуканов, да говорим за „квантов материален макро-обект“.
  3. Ясно е че тепърва ще са необходими и нови понятия , защото искаме или не ние докосваме до НОВА ПАРАДИГМА  в областта на науката и технологиите.
  4. Ядрото на квантовия материален макро-обект трудно може да бъде "охладено".  Напротив то се стреми да поддържа своята температура като константа, при всяка фиксирана  микровълнова мощност на облъчване.
  5. Ядрото на квантовия материален макро-обект развива няколко хиляди градуса , но не стопява кварцовата камбана - очевидно заради електронните нива около ядрото, напълно подчинени на принципът на Паули.
  6.  и т.н.
 

ПРОБНА СТРАНИЦА

Енергийна Революция

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.


4015 U1ЕФЕКТИВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛИННА, ПОСРЕДСТВОМ КВАНТОВ ПЛАЗМЕН ГЕНЕРАТОР


     Основни предимства


1. Няма замърсяване на околната среда от вредни газове и радиационни емисии.
2. Влагане на по-малко енергия за получаването на единица продукция гигакалория или мегаватчас.
3. Възможност за преустройство на досегашно изградени мощности за топла вода и пара с Квантови топлинни източници и по-нататъшната им експлоатация при подобрена енергийна ефективност, без вредни газови емисии.

Област на техниката


     Съществуването и развитието на живота на нашата Планета се дължи на ЕНЕРГИЯТА. В момента единствените източници за Енергия са изкопаемите горива, ядрената енергия и в малка степен използването на слънчевата и вятърна енергии. Бурното развитие на икономиките, новите технологии, започват да изискват нови енергийни източници, с други свойства и качества. Изкопаемите и ядрените източници, освен че причиняват щети на природата и климата, все повече причиняват увреждания на хората, а те постепенно са и на изчерпване. Човечеството е изправено пред сериозни глобални последствия и катастрофи. Всички тези глобални проблеми поставят пред нас задължението да търсим нови енергийни източници, които да заменят конвенционалните използвани до сега, да подменят съществуващите горивни стопанства на действащите централи и най важното да не причиняват всички тези вредни последствия за ПРИРОДАТА И ХОРАТА! Такъв източник се явява получаването, използването и приложението на квантовата енергия с параметри каквито са необходими - напълно безопасен за околната среда и за хората. Предлагаме един вариант на квантов генератор за подмяна на горивните стопанства на действащите енергийни централи и съоръжения. Техническа същност на полезния модел Задачата на полезния модел е да създаде метод и устройство с което да се заменят основните модули на горивните инсталации, свързани със създаването на топлинна енергия с квантови генератори, пренасящи топлинна енергия през въздушна среда. Решението се постига посредством загряването на въздух, който влиза в контакт с обемна плазма, възбудена до различни състояния за отдаване на квантова енергия. Най-сполучливата геометрия, с най-добро топлопренасяне за единица енергия е сферата. Затова нека наречем условно обекта, който ние създаваме – ПЛАЗМО-СФЕРА. Известни са опитите на Пьотър Капица още през 1955г., когато той създава посредством високочестотни генератори различни газови разряди в кварцов съд, пълен с подходящ газ като хелий, деутерий и дори въздух. При тези опити винаги се достига до плазма, която има своя температура, плътност, степен на йонизация и много други параметри. Обема на съда се йонизира напълно, достигайки плътност 1018 частици в 1 см3. Температурата на плазмата достига до 1 милион градуса по целзий. Кварцовият съд не се стопява защото на границата на свръхвисокочестотния разряд се създава двоен електрически слой, който отразява бързите електрони. Именно поради наличието на този двоен слой плазмата се запазва.


Великото бедствие

Кой е на линия?

В момента има 45  гости и няма потребители онлайн

jsvisit Visitor Counter

Today: 10
Yesterday: 47
This Week: 82
Last Week: 126
This Month: 738
Last Month: 1,046
Total: 217,358
0217358
Bulgaria 88% Bulgaria
United States 9% United States
Spain 3% Spain
United Kingdom 1% United Kingdom

Total:

4

Countries

 

 

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

Полезен модел № 4015

You Tube

Свободна квантова енергия