Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024 23-25 април 2024 г., гр. София     ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     Latest message from Super Mind of Universe (God in religion): Communism is dead, free market capitalism is dying, new social/economical system is comming. Nothing, nobody can stop or avoid this process of quantum evolution of life, of human society, even though God Himself. - Kiril Chukanov

4015 U1ЕФЕКТИВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛИННА, ПОСРЕДСТВОМ КВАНТОВ ПЛАЗМЕН ГЕНЕРАТОР


     Основни предимства


1. Няма замърсяване на околната среда от вредни газове и радиационни емисии.
2. Влагане на по-малко енергия за получаването на единица продукция гигакалория или мегаватчас.
3. Възможност за преустройство на досегашно изградени мощности за топла вода и пара с Квантови топлинни източници и по-нататъшната им експлоатация при подобрена енергийна ефективност, без вредни газови емисии.

Област на техниката


     Съществуването и развитието на живота на нашата Планета се дължи на ЕНЕРГИЯТА. В момента единствените източници за Енергия са изкопаемите горива, ядрената енергия и в малка степен използването на слънчевата и вятърна енергии. Бурното развитие на икономиките, новите технологии, започват да изискват нови енергийни източници, с други свойства и качества. Изкопаемите и ядрените източници, освен че причиняват щети на природата и климата, все повече причиняват увреждания на хората, а те постепенно са и на изчерпване. Човечеството е изправено пред сериозни глобални последствия и катастрофи. Всички тези глобални проблеми поставят пред нас задължението да търсим нови енергийни източници, които да заменят конвенционалните използвани до сега, да подменят съществуващите горивни стопанства на действащите централи и най важното да не причиняват всички тези вредни последствия за ПРИРОДАТА И ХОРАТА! Такъв източник се явява получаването, използването и приложението на квантовата енергия с параметри каквито са необходими - напълно безопасен за околната среда и за хората. Предлагаме един вариант на квантов генератор за подмяна на горивните стопанства на действащите енергийни централи и съоръжения. Техническа същност на полезния модел Задачата на полезния модел е да създаде метод и устройство с което да се заменят основните модули на горивните инсталации, свързани със създаването на топлинна енергия с квантови генератори, пренасящи топлинна енергия през въздушна среда. Решението се постига посредством загряването на въздух, който влиза в контакт с обемна плазма, възбудена до различни състояния за отдаване на квантова енергия. Най-сполучливата геометрия, с най-добро топлопренасяне за единица енергия е сферата. Затова нека наречем условно обекта, който ние създаваме – ПЛАЗМО-СФЕРА. Известни са опитите на Пьотър Капица още през 1955г., когато той създава посредством високочестотни генератори различни газови разряди в кварцов съд, пълен с подходящ газ като хелий, деутерий и дори въздух. При тези опити винаги се достига до плазма, която има своя температура, плътност, степен на йонизация и много други параметри. Обема на съда се йонизира напълно, достигайки плътност 1018 частици в 1 см3. Температурата на плазмата достига до 1 милион градуса по целзий. Кварцовият съд не се стопява защото на границата на свръхвисокочестотния разряд се създава двоен електрически слой, който отразява бързите електрони. Именно поради наличието на този двоен слой плазмата се запазва.


Дискусията - път към истината Кубрат Томов

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 71% Bulgaria
United States of America (the) 23% United States of America (the)
France 2% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Switzerland 0% Switzerland
Poland 0% Poland
Canada 0% Canada
Germany 0% Germany
Sweden 0% Sweden
Australia 0% Australia
Singapore 0% Singapore
India 0% India
China 0% China
Greece 0% Greece
The Netherlands 0% The Netherlands
Hong Kong 0% Hong Kong
Spain 0% Spain
Italy 0% Italy
Chile 0% Chile
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Portugal 0% Portugal
Israel 0% Israel
Austria 0% Austria
Pakistan 0% Pakistan
New Zealand 0% New Zealand
Japan 0% Japan
Czechia 0% Czechia
Croatia 0% Croatia

Total:

30

Countries
0229710
Today: 13
Yesterday: 7
This Week: 20
Last Week: 120
This Month: 623
Last Month: 668
Total: 229,710