Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024 23-25 април 2024 г., гр. София     ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     Latest message from Super Mind of Universe (God in religion): Communism is dead, free market capitalism is dying, new social/economical system is comming. Nothing, nobody can stop or avoid this process of quantum evolution of life, of human society, even though God Himself. - Kiril Chukanov

Свободна Квантова Енергия от Кълбовидна мълния

 

   Д-р Кирил Чуканов разкрива пред нас една нова епоха в Енергетиката, която тепърва се бори в усилията си да се превърне в реалност. Става дума за едно съвсем непознато поле, описано единствено в неговите книги и статии, които ние ще публикуваме отделно в сайта с цел да създадем първичните елементи в човешкото съзнание при срещата му с квантовите енергийни и информационни обекти. Всичко това е огромна база за сътворяване на множество патенти и полезни модели, чиято реализация ще промени човешката цивилизация до неузнаваемост. Нека отдадем заслуженото на Д-р Кирил Чуканов - откривателят на Свободната Квантова Енергия от Кълбовидна мълния.

   За тези , които са любознателни е най-добре първо да се запознаят с книгите на Д-р Кирил Чуканов. Нека накратко представим някои от тях:

 

 

 

Кълбовидната Мълния

големите надежди и страхове

   Феноменът на кълбовидната мълния все още остава една от най- мистериозните загадки в полето на науката за плазмa и електромагнетизъм. Въпреки огромния напредък на нашия съвременник в микросвета и структурата на елементарните частици, атомните ядра, произхода, еволюцията и структурата на вселената - естественият феномен на кълбовидната мълния, който буквално се появява пред нашите очи при буря или в електрически уред в нашите къщи, все още ни обърква.
Но защо този интересен феномен не привлече сериозното внимание на физиците?

Но защо този интересен феномен не привлече сериозното внимание на физиците? 
Първо, защото никой не очакваше  да осъзнае каквато и да е голяма полза за човечеството от разбиране на природата на кълбовидната мълния. Обикновеното убеждение е, че енергията на кълбовидната мълния е незначителна и идва от външен източник. 
Второ, за да се възпроизведе природния феномен при достатъчно контролирани  условия,  изисква ясно разбиране  какво точно природният феномен е. 
Дотук, съвременните учени не са ясни относно природата на кълбовидната мълния. Наблюденията, а не  експериментите, остават единственият източник на информация, и тези наблюдения са основани на статистични анализи за докладвани следи на кълбовидната мълния от членове на общата публика. За да се  разкрие природата на топката светкавица  -  изисква активни експерименти и нови идеи. Ето някакви извадки от репортаж, представени при първия международен симпозиум върху кълбовидната мълния в университетът на WASEDA в Токио (1989) :

     • Светкавицата на топка " е феномен от качествено нов характер, подобен на  радиоактивността открита в края на предишният век, който може да се окаже нов прецизен източник на енергията в бъдещето."
     • Най-разпространеното мнение е,  че кълбовидната мълния е " нова и непозната форма на устойчива плазма или йонизиран газ."
     • Ако бъде направено научно проучване на феномена  участниците се надяват, че " резултатите могат да се окажат доста изненадващи и могат да доведат до неочаквано завъртане в бъдещата продукция за енергия."
     • Такава област на проучването може да бъде" нова, безпрецедентна, фантастична."

Съдържание:

     • Въведение
     • Тунгуски метеорит
     • Полярните  зори – естествени квантови ускорители на свободна енергия
     • Какво е кълбовидна мълния?
     • Историята на изследването на кълбовидната мълния
     • Кълбовидната мълния – източник на безплатна квантова енергия
     • Кълбовидната мълния – Теоретичен модел
     • Изчисления и технология
     • Квантова фотонна бомба – дизайн, изчисления, технология на експлозия

 

Обща Квантова Механика

том I

   Посвещава се на  последните човешки поколения на земята, онези, които ще създадат окончателния образ на нашата цивилизация и ще загинат в огъня на Апокалипсиса.

В тази книга Вие ще се запознаете със фундаменталните закони на световната хармония, симетрията в света на елементарните частици, симетрията при нивата  на химичните елементи и съединения, квантовите граници на света, квантовата биология, квантовата социология.

 

 

 

Обща Квантова Механика

том II

   В тази книга Вие ще прочетете за Квантовата космология (Протон Електронната материя, размера и възрастта на Вселената, Колко тежи Вселената, Рецесията на скоростта, Електронното пространство - континиум), Квантовата хронология (Квантовата природа на Времето, Квантовата вълна на човешката цивилизация, Квантовата вълна в индивидуалния живот, Някои особености на Времето, Световната константа "d"), Квантовата Енергия (Квантовите граници на Света, Теоретична оценка на Квантовата Енергия), Звездите и елементарните частици (Източникът на слънчевата енергия, Апсидално движение на двойната звезда Херкулес, Последни открития при елементарните частици), Квантовата Медицина (Теоретични проблеми, експерименти, някои практични приложения), Квантовата Природа на Бога

Обща Квантова Механика

том III

Разкритите тайни на Първичната субстанция

   Тази книга е естесвено доразвития втори том на Обща Квантова Механика. Написана е през 2005 г.

     • Глава I - Проблемът с първичната субстанция на света
     • Глава II - Микросвят – структура, стабилност, взаимодействия
      • Електрон и електронна материя
      • Квантови граници на “електронната материя”.
      • Протон – структура, стабилност, размери
      • Атом – структура, стабилност, параметри
      • Атомите на „протонната материя“.
      • Мю мезон - структура, енергия, размери
      • Кварки
      • Фотон, Неутрино
     • Глава III - Критика на стандартния модел
     • Глава IV - Енергия, гравитация – някои основни отговори
     • Глава V – Кълбовидна мълния – структура, енергия
     • Глава VI - Вселена – симетрии, структура, параметри
      • Вселената на „електронната материя“.
      • Вселена на „протонната материя“
     • Глава VII - Реликтово движение, реликтово фоново лъчение
     • Глава  VIII - Безконтактна квантова медицина
     • Глава IX – Мистерията на времето
      • Какво е Време?
      • Квантовата вълна в човешката цивилизация
      • Квантовата вълна на индивидуалния живот
      • Някои особености на времето
      • Световна константа “d” 
     • Глава X - Възстановяване на квантовите граници на света
     • Глава XI - Световни фундаментални константи. Целесъобразността на живота

Обща Квантова Механика

том IV

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТОМ III

„Вселената – това е просто!“

   Великите теории никога не оживяват в окончателната си кристална форма. Първите публикувани варианти на тези теории винаги са несъвършени, непълни, замърсени от вирусите на човешкия консерватизъм и заблуда. Необходими са години допълнителна упорита работа, за да ги излекува от вродените им дефекти. Същото се случва сега с общата квантова механика – настоящият вариант на GQM е, надявам се, окончателният вариант на GQM космологията.

     • Глава I - Световна константа “a0,p” и нейната роля в изграждане на Вселената
      • Електронно-протонен дуализъм
      • Минимална квантова скорост Vmin
      • Важна космологична формула
      • Стабилност на Вселената
      • Енергийният баланс на Вселената
      • Момент на импулса на движение
      • Други приложения на световната константа “a0,p”
      •  
      • Тъмна материя и тъмна енергия
     • Глава II - Световна константа ''a0,e'' и нейната роля във Вселената
      • Сплескване на галактиката Млечен път (MWG)
      • „Галактика Млечен път – система Голям Магеланов облак“.
      • Други приложения на световната константа “a0,e”
      • Слънчевата система
      • Мистерията на прецесията на Меркурий
     • Глава III - Истинската природа на гравитацията
      • Космически-материален континуум
      • Огъване на светлината в близост до масивно космическо тяло
     • Глава IV - Космологично червено изместване. Извитата, а не „ускорена“ Вселена
     • Глава V - Основните симетрии в света
      • Действието на закона за запазване на импулса на движението.
      • Вътрешната енергия
      • Ротация
      • Балансът на силите
      • Енергийният баланс
     • Глава VI - Квантовите граници на света
      • Квантова граница Rh, p
      • Квантова граница Rc
      • Квантова граница Rd
      • Квантова граница Rp,v
      • Квантова граница Rg,p
      • Най-ниска квантова граница Rmin, p
      • Квантова граница rg
      • Квантова граница RH
      • Квантова граница R ламбда е
      • Мега космически образувания
      • Квазарите
     • Глава VII - КВАНТОВАТА ВЪЛНА НА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА
     • Глава VIII - Източниците на енергия във Вселената
      • Енергията на звездите
      • Брауновото движение
      • Квантова Свободна Енергия от Кълбовидна мълния
      • Енергията на връзката
      • Енергията на гравитацията
      • Свободната енергия поради влиянието на квантовите граници на света
      • Световни константи – безплатни енергийни източници
      • Енергийният баланс на Вселената

Обща Квантова Механика

том V

Бог разкрива тайните на гравитацията и други

     • Глава I - Природата на гравитацията
      • Космически-материален континуум
      • Огъване на светлината в близост до масивно космическо тяло
     • Глава II - Гравитация срещу инерция
      • Едно единично протонно материално тяло
      • Две материални тела, разположени в дълбокия космос
      • Движение на материално тяло, разположено далеч от значителен гравитационен атрактор
      • Движение на тялото право напред/назад
      • Някои приложения на константата ''b''
     • Глава III – Универсална антигравитация
     • Глава IV – Протонна материя 2-D материален колектор
     • Глава V – Някои квантови ефекти, влияещи върху динамиката на Космическите тела
      • Мистерията на прецесията на Меркурий
      • Неразгаданата мистерия на космическите сонди Pioneer 10,11 и Вояджър I, II
      • Световна константа ''a0,e'' и нейната роля във Вселената
      • Сплескване на галактиката Млечен път
      • „Галактика Млечен път – система Голям Магеланов облак“
      • Слънчевата система
      • Галактически купове
     • Глава VI – Квантово единство на материята
     • Глава VII – Човешка цивилизация
     • Глава VIII – Някои странни квантови времена
     • Глава IX – Някои нерешени проблеми с елементарните частици
     • Глава X – Началото и краят на света

Голяма революция дори в един индивид ще помогне да се постигне промяна в съдбата на едно общество и освен това ще позволи промяна в съдбата на човечеството.

Daisaku Ikeda - Будистки лидер

 

Обща Квантова Механика

том VI

БОЖЕСТВЕНИЯТ ДИЗАЙН НА
НАШАТА УНИКАЛНА ВСЕЛЕНА

     • ЧАСТ I - ФИЛОСОФИЯТА НА СВЕТА
      • Материализъм и реалитивизъм
      • Диалектика в материализма
      • Основни философски категории
       • “Реалността” като философска категория на всичко
       • Пространство и време
       • Качество и количество
       • живот
       • Човешко съзнание – човешка душа
      • Единството на света
      • Елементарността и неизчерпаемостта на неживата вселена и живият наблюдател
      • Философски принципи
       • Принципът на единството на противоположностите и противоречието
       • Диалектически принцип „Отрицание на отрицанието“
       • Принципът на универсалната връзка и развитието
       • Принципът на причинно-следствената връзка
       • Принципът на единството на индивидуалното и общото
       • Принципът на рационалната икономия
       • Шестоъгълната симетрия на света
     • ЧАСТ II - ТАЙНИТЕ НА ВРЕМЕТО
      • Потокът на времето около раздалечаващото се материално тяло
      • Разширяване на пространството и времето на планетите в Слънчевата система
      • Разширяване на пространството и времето около тежките космически тела
      • Пространство и време около бързо въртящо се тяло.(Законът на Чуканов за универсалната антигравитация)
      • Още за времето
     • ЧАСТ III - СВЕТОВНИТЕ КОНСТАНТИ
      • Електрон и обекти от електронна материя
      • Вселената на живата материя
      • Обекти от протонна и протонна/електронна материя
      • Параметрични количества на Вселената
      • Други световни константи

Великото Бедствие

                             ВЕЛИКИТЕ ПРОРОЦИ ЗА СЪДБАТА НА СВЕТА И НА БЪЛГАРИЯ
   С безгранична любов и надежда посвещавам тази малка книжка на младото поколение мои сънародници - родени и неродени още.
   На тях пожелавам да излез и здрави и с пречистени души от ада на Великото Бедствие. На бъдещата генерация българи, които ще възкресят държавата ни от пепелта на Исляма и ще изградят нова Велика България.
                     авторът

"Можем да представим еволюцията на човешката цивилизация като една от най-ужасяващите картини, без никакво преувеличение, отразявайки само точно нещастията нанесени на добродетелността, на невинността, на народите и на държавите и на тяхните най-добри образци. По такъв начин стигаме до едно дълбоко страдание, което нищо не може да утеши. За да го направим поносимо или за да се изтръгнем от неговите обятия, ние си казваме: така е било винаги, нищо не може да се измени, това е съдба. И бягайки от скръбта на тези тъжни размишления, ние се оттегляме в нашите ежедневни дела, в нашите интереси, в нашия егоизъм, който на спокойния бряг се радва на временна сигурност, далеч от неясните контури на бъдещите руини."
Хегел

 

   

Dr. Kiril Chukanov's site

Дискусията - път към истината Кубрат Томов

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 71% Bulgaria
United States of America (the) 23% United States of America (the)
France 2% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Switzerland 0% Switzerland
Poland 0% Poland
Canada 0% Canada
Germany 0% Germany
Sweden 0% Sweden
Australia 0% Australia
Singapore 0% Singapore
India 0% India
China 0% China
Greece 0% Greece
The Netherlands 0% The Netherlands
Hong Kong 0% Hong Kong
Spain 0% Spain
Italy 0% Italy
Chile 0% Chile
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Portugal 0% Portugal
Israel 0% Israel
Austria 0% Austria
Pakistan 0% Pakistan
New Zealand 0% New Zealand
Japan 0% Japan
Czechia 0% Czechia
Croatia 0% Croatia

Total:

30

Countries
0229710
Today: 13
Yesterday: 7
This Week: 20
Last Week: 120
This Month: 623
Last Month: 668
Total: 229,710