Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024 23-25 април 2024 г., гр. София     ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     Latest message from Super Mind of Universe (God in religion): Communism is dead, free market capitalism is dying, new social/economical system is comming. Nothing, nobody can stop or avoid this process of quantum evolution of life, of human society, even though God Himself. - Kiril Chukanov
Квантовата граница Rk,p разделя проявения от непроявения свят. Нашият проявен свят е квантово ограничен в зоната на жълтата площ, затворена между квантовите граници. Кълбовидната мълния възниква в област, която е извън границите на познатата материална субстанция (p1) – в областта на квантовите събития, където всички закони и принципи на физиката следват различна логика и ред.
Image
•         В това си състояние кълбовидната мълния е “скрита”, не може да контактува с околния детерминиран свят. За да избегне изолацията си, като запазва плътността на своето вещество непроменена, мълнията излиза на долната квантова граница Rk,p в точка p2. Но това връщане в детерминирания свят е свързано с допълнителна енергия ΔЕ, която не се взема от детерминирания свят, а е чист подарък от Вакуума.   С това кратко обяснение Д-р Кирил Чуканов ни подготвя за разбирането на квантовия механизъм и ни праща  в територията на качествените промени , където ни се явява в целия си ръст нов обект, нарушавайки познатите физични закони на нашето известно битие. Наричаме го “квантов обект”. Той се появява сякаш от ”нищото”  и пак в ”нищото”  се скрива. За времето обаче, когато съществува ….влиянието му е забележително.   Веднага трябва да кажем , че всички ние сме първолаци в новото Квантово училище и нека като на първолаци да повторим: Ø  Кога се появява квантовия обект? – разбира се когато се създадат необходимите условия за навлизане в квантовите граници. Ø  Кога “изчезва” квантовия обект – когато се премахнат предишните условия и майката природа възстанови старото равновесие. И така, малко по малко започваме да допускаме за съществуването на явления и обекти между два свята – ПРОЯВЕНИЯТ и НЕПРОЯВЕНИЯТ !!! И пак в тази посока забелязваме кинетични прояви и събития, които без да разбираме докрай – можем да използваме да свършим полезна работа. Нещо повече, когато започнем измервания стигаме до извода, че при спазването на определени съотношения (нива) – на практика енергията  при стартирането на процеса – може да се завърне със стойност по-голяма от вложената. Това е така, защото  ако в ограничено пространство попадне квант с енергия по-ниска от минималното ниво на кванта за съответното пространство, тя се увеличава автоматично до минималното ниво енергия, тъй като по-ниски стойности на енергията са невъзможни.   По време на своите безкрайни експерименти Д-р Чуканов успява на практика да ни демонстрира по неповторим начин задвижването на магнит, разположен в кварцова тръба, свързана непосредствено с вакуумирана камера, непрекъснато облъчвана от микровълни. Независимо, че в крайна сметка тръбата се счупва – всичко това открива една нова ера в енергетиката. Всъщност той стига до епохално откритие, достойно за Нобелова награда по физика, което тепърва ще навлезе в официалната наука.   

Но нека  да подскажем за какво става въпрос.
Image
Начално състояние   Кварцовата камера е пълна с въздух и налягането в нея е равно на това с околната среда. Електроклапана е отворен, вакуумметъра е с нулеви показания.Плазма  
От кварцовата камера изтегляте въздуха до около – 875 милибара (тази стойност зависи и от надморската височина на която се намирате). Включвате микровълни с които облъчвате камерата с достатъчна мощност и се появява плазма с виолетов цвят.
Image
ImageКвантов обект Премахвате вакуум помпата и оставяте отворен електроклапана ….нахлува въздух от околната среда и се йонизира максимално от микровълните. В камерата възниква квантов обект. Вакуумметърът показва нулеви показания. Но квантовия обект при пристигането си е изтласкал навън определен обем въздух.
    Затваряте електроклапана с което отсичате вътрешното пространство на камерата, заедно с квантовия обект и ИЗКЛЮЧВАТЕ МИКРОВЪЛНИТЕ.       Квантовия обект напуска нашият свят и вакуумметърът тръгва в посока  - вакуум. В камерата се получава разреден въздух. НЕВЕРОЯТЕН ТАНЦ НА ПРИРОДАТА!
Image
Всичко написано до тук ни позволява да изобретим генератори на невероятен принцип. Раждането и умирането на квантов обект в една камера е свързано с пулсиране на налягането вътре в нея. Представете си малко видоизменена камера, като тази под текста – в която се движи едно бутало, свързано чрез щок с неодимов магнит. Буталото ще се задвижи автоматично възвратно-постъпателно по следните причини.
ImageПри появата на квантовия обект, налягането в камерата ще се увеличи и ще изтласка надясно буталото….
Image
Но при движението на буталото надясно идва момент при който налягането в камерата се променя в посока на създаване на квантова плазма и квантовия обект изведнъж изчезва. Това автоматично създава вакуум и буталото тръгва наляво, докато пак рязко се появи квантовия обект и процеса се повтаря до безкрай.
Image
По време на всички движения магнитните силови линии на неодимовия магнит пресичат проводниците на бобината и в нея се индуктира променливо напрежение.  

 И сега нека ви представим Вариант 1 на т.нар Генератор между два свята:
Image
Когато синхронизираме работата на два такива генератора в противотакт – можем да удвоим изходната електрическа мощност и стигаме до Вариант 2:
Image

Дискусията - път към истината Кубрат Томов

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 71% Bulgaria
United States of America (the) 23% United States of America (the)
France 2% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Switzerland 0% Switzerland
Poland 0% Poland
Canada 0% Canada
Germany 0% Germany
Sweden 0% Sweden
Australia 0% Australia
Singapore 0% Singapore
India 0% India
China 0% China
Greece 0% Greece
The Netherlands 0% The Netherlands
Hong Kong 0% Hong Kong
Spain 0% Spain
Italy 0% Italy
Chile 0% Chile
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Portugal 0% Portugal
Israel 0% Israel
Austria 0% Austria
Pakistan 0% Pakistan
New Zealand 0% New Zealand
Japan 0% Japan
Czechia 0% Czechia
Croatia 0% Croatia

Total:

30

Countries
0229710
Today: 13
Yesterday: 7
This Week: 20
Last Week: 120
This Month: 623
Last Month: 668
Total: 229,710