Default scrolling announcements     ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     Latest message from Super Mind of Universe (God in religion): Communism is dead, free market capitalism is dying, new social/economical system is comming. Nothing, nobody can stop or avoid this process of quantum evolution of life, of human society, even though God Himself. - Kiril Chukanov

Енергийна Революция


Енергийна
Революция
       В ръкописния превод на Йозеф Кнехт: … и нека лекомислените смятат, че в известно отношение несъществуващото се предава с думи по-лесно, отколкото съществуващото, но все пак за благочестивия и добросъвестен летописец е точно обратното: нищо не е толкова неподатливо на словесно описание и за нищо не е по-необходимо да бъде видяно с човешки очи, отколкото нещата, чието съществуване нито е доказуемо, нито е вероятно, които обаче тъкмо с това, че благочестиви и добросъвестни люде ги разглеждат донякъде като съществуващи, се приближават с една крачка към битието и възможността да бъдат родени.

За бъдещето на Българската Енергетика             Всеизвестно е, че енергетиката е най-важния отрасъл в икономиката и националната ни сигурност. За съжаление през последните 35 години слушаме предложения от различни хора, не винаги специалисти, и най-вече около съдбата на АЕЦ „Белене”, без да се намери консенсус и се вземат конкретни решения. Както е известно, бяха спрени четирите блока на АЕЦ „Козлодуй” с обща мощност 1600 MWt, без никакви технико-икономически обосновки, а като условие да бъдем приети за членове в ЕС. Изградената ТЕЦ „Варна” с мощност 1200 MWt, проектирана да работи с Украински въглища, по-късно приватизирана и обявена за топъл резерв, не е ясно дали работи. Подготвя се спирането на въглищните централи от енергийния комплекс „Марица- изток”, поради въведените екологични норми и изисквания на ЕС. Окраденият ПАВЕЦ „Чаира” от енергийната каскада „Белмекен-Сестримо”, шедьовърът на Българския гений в хидротехническото строителство, не работи поради авария. Много драматично и без аргументи беше спряно изграждането на газопровода „Южен поток” , както и нефтопровода „ Бургас-Александропулис”, въпреки пълната готовност, за тяхното изграждане. Предвиждаше се България да изгради енергиен „ХЪБ” и да бъде разпределител на Балканите за природния газ. 
Прочетете повече ...

Свободна Квантова Енергия от Кълбовидна мълния

Д-р Кирил Чуканов          Д-р Кирил Чуканов разкрива пред нас една нова епоха в Енергетиката, която тепърва се бори в усилията си да се превърне в реалност. Става дума за едно съвсем непознато поле, описано единствено в неговите книги и статии, които ние ще публикуваме отделно в сайта с цел да създадем първичните елементи в човешкото съзнание при срещата му с квантовите енергийни и информационни обекти. Всичко това е огромна база за сътворяване на множество патенти и полезни модели, чиято реализация ще промени човешката цивилизация до неузнаваемост. Нека отдадем заслуженото на Д-р Кирил Чуканов - откривателят на Свободната Квантова Енергия от Кълбовидна мълния.
Прочетете повече ...
Image
Image


Система за генериране на квантова Енергия (патент Рег. № 67534 B1)

Система за генериране на квантова Енергия (патент Рег. № 67534 B1)
Плазмосферата се получава от бърза йонизация на средата, при което много ядра се сливат в едно квантово ядро, а освободените електрони се подреждат на квантови нива, подобно нивата на Ферми при обикновения атом. Полученият обект се оптимизира във вид на сфера,  която се достига с най-малко енергия от пространството. Ядрото на тази сфера съществува на границата на контакт между света и антисвета, като реално анихилацията я превръща в квантова точка, което означава, че ако “пипнем” където и да е тази сфера, всъщност докосваме цялата и повърхност. Вътре в тази сфера няма пространство! Става въпрос за 2D обект, който е квантово ядро, обхванато от всички страни от 3D електронен облак. Плазмосферата представлява гигантски атом, при създаването на който се получава огромен електромагнитен поток, като пикът е в областта на ултравиолетовите лъчи - в диапазона 10 ÷ 400 нанометъра; нагоре се стига до рентгеновия обхват, а надолу до микровълновия диапазон !
Прочетете повече ...


Инсталация за пречистване на димни газове и получаване на електрическа енергия, включваща Квантов инсинератор
 (полезен модел
Рег. № 4284 U1)

Инсталация за пречистване на димни газове и получаване на електрическа енергия, включваща Квантов инсинератор (полезен моделРег. № 4284 U1)
Известен е патента 
WO2010123391 - AN APPARATUS FOR UTI LIZING FLUE GASES На • ЗВОНОВ, Александр Александрович ZVONOV, Аlеksаndr Аlеksаndrоviсh • БАСАРГИН, Олег Сергеевич BASARGIN, Оlеg Sеrgееviсh  !
Ние предлагаме КВАНТОВ ИНСИНЕРАТОР , който не само отстранява  недостатъците на горния патент , но и осигурява допълнителна електрическа енергия от: 
1. Възбуждане на квантовото ядро на плазмосфера с електрическо поле 
2. Възбуждане на квантовото ядро на плазмосфера с магнитно поле
Прочетете повече ...


Кинетичен генератор и система за синхронизирането му 
(полезен модел
Рег. № 4298 U1)

Кинетичен генератор и система за синхронизирането му (полезен моделРег. № 4298 U1)
Плазмосферата се създава най-често в затворено пространство (камера/цилиндър) с помощта на високоволтов импулсен разряд от батерия мощни високо енергийни кондензатори. Средата на създаване/съществуване на Плазмосферата може да бъде или газ (най-често въздушна среда) или течност (течен електролит; най-добре морска вода). Кълбовидната мълния анихилира/унищожава пространството в мястото на съществуване на нейното ядро и в следствние на това компресира средата към стените на съда. Огромно налягане възниква в средата на съществуване на кълбовидната мълния. В резултат на това налягане свободна кинетична квантова енергия се генерира. .
Прочетете повече ...
Image
Image

КВАНТОВИЯТ СВЯТ – ЕСТЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИКА


инж. Евгени Беев, инж. Георги Георгиев 
       
     Резюме: Естественото състояние на информацията и енергията е да бъдат винаги заедно, взаимно да се предполагат и предпоставят, скрити зад думата енергоинформация. Квантовите физици откриват, че физичните атоми са изградени от енергийни вихри, които непрекъснато се    въртят и вибрират и всеки от тях излъчва своя енергия. Това означава, че при създадени определени условия, ние можем да извличаме тази енергия, да я трансформираме в зависимост от нашите потребности, в топлина, кинетична и електрическа енергия или информация. Тук е представен нов поглед към енергоинформацията, който решава глобално въпроса с енергийната криза и дава перспективи пред екологията на нашето битие.

 „Никога не се отказвай от това което наистина искаш! Човек с големи мечти е много по силен от човек, който разполага с факти!“ Алберт Айнщайн
ПЛАТФОРМА "КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ"
КЪМ ПЛАТФОРМАТА

Достойно за Нобелова награда

Image


По време на своите безкрайни експерименти Д-р Чуканов успява на практика да ни демонстрира по неповторим начин задвижването на магнит, разположен в кварцова тръба, свързана непосредствено с вакуумирана камера, непрекъснато облъчвана от микровълни. Независимо, че в крайна сметка тръбата се счупва – всичко това открива една нова ера в енергетиката. Всъщност той стига до епохално откритие, достойно за Нобелова награда по физика, което тепърва ще навлезе в официалната наука.
Прочетете повече ...
Image
Image
Image

 Квантова механика и свободна енергия

Ако в ограничено пространство попадне квант с енергия по-ниска от минималното ниво на кванта за съответното пространство, тя се увеличава автоматично до минималното ниво енергия, тъй като по-ниски стойности на енергията са невъзможни.

Енергийна Революция


 

Дискусията - път към истината Кубрат Томов

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 65% Bulgaria
United States of America (the) 27% United States of America (the)
France 1% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Austria 0% Austria
Switzerland 0% Switzerland
Poland 0% Poland
India 0% India
Canada 0% Canada
Germany 0% Germany
The Netherlands 0% The Netherlands
Sweden 0% Sweden
Singapore 0% Singapore
Australia 0% Australia
China 0% China
Greece 0% Greece
Hong Kong 0% Hong Kong
Türkiye 0% Türkiye
Italy 0% Italy
Portugal 0% Portugal
Chile 0% Chile
Spain 0% Spain
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Lithuania 0% Lithuania
New Zealand 0% New Zealand
Pakistan 0% Pakistan
Croatia 0% Croatia
Japan 0% Japan
Czechia 0% Czechia
Israel 0% Israel

Total:

32

Countries
0230649
Today: 6
Yesterday: 21
This Week: 45
Last Week: 85
This Month: 349
Last Month: 516
Total: 230,649