Очаквайте: 1."Електрическият отговор на Кълбовидната мълния" ....     2. ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     3. Квантова социална еволюция на нашето общество ....     4.Поздравяваме колегите си от бившия атомен център в София !!!!     5. Квантовото съзнание на обществото.     6.Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024 23-25 април 2024 г., гр. София

Енергийна Революция


Енергийна
Революция
       В ръкописния превод на Йозеф Кнехт: … и нека лекомислените смятат, че в известно отношение несъществуващото се предава с думи по-лесно, отколкото съществуващото, но все пак за благочестивия и добросъвестен летописец е точно обратното: нищо не е толкова неподатливо на словесно описание и за нищо не е по-необходимо да бъде видяно с човешки очи, отколкото нещата, чието съществуване нито е доказуемо, нито е вероятно, които обаче тъкмо с това, че благочестиви и добросъвестни люде ги разглеждат донякъде като съществуващи, се приближават с една крачка към битието и възможността да бъдат родени.

За бъдещето на Българската Енергетика             Всеизвестно е, че енергетиката е най-важния отрасъл в икономиката и националната ни сигурност. За съжаление през последните 35 години слушаме предложения от различни хора, не винаги специалисти, и най-вече около съдбата на АЕЦ „Белене”, без да се намери консенсус и се вземат конкретни решения. Както е известно, бяха спрени четирите блока на АЕЦ „Козлодуй” с обща мощност 1600 MWt, без никакви технико-икономически обосновки, а като условие да бъдем приети за членове в ЕС. Изградената ТЕЦ „Варна” с мощност 1200 MWt, проектирана да работи с Украински въглища, по-късно приватизирана и обявена за топъл резерв, не е ясно дали работи. Подготвя се спирането на въглищните централи от енергийния комплекс „Марица- изток”, поради въведените екологични норми и изисквания на ЕС. Окраденият ПАВЕЦ „Чаира” от енергийната каскада „Белмекен-Сестримо”, шедьовърът на Българския гений в хидротехническото строителство, не работи поради авария. Много драматично и без аргументи беше спряно изграждането на газопровода „Южен поток” , както и нефтопровода „ Бургас-Александропулис”, въпреки пълната готовност, за тяхното изграждане. Предвиждаше се България да изгради енергиен „ХЪБ” и да бъде разпределител на Балканите за природния газ. 
Прочетете повече ...

Свободна Квантова Енергия от Кълбовидна мълния

Д-р Кирил Чуканов          Д-р Кирил Чуканов разкрива пред нас една нова епоха в Енергетиката, която тепърва се бори в усилията си да се превърне в реалност. Става дума за едно съвсем непознато поле, описано единствено в неговите книги и статии, които ние ще публикуваме отделно в сайта с цел да създадем първичните елементи в човешкото съзнание при срещата му с квантовите енергийни и информационни обекти. Всичко това е огромна база за сътворяване на множество патенти и полезни модели, чиято реализация ще промени човешката цивилизация до неузнаваемост. Нека отдадем заслуженото на Д-р Кирил Чуканов - откривателят на Свободната Квантова Енергия от Кълбовидна мълния.
Прочетете повече ...
Image
Image


Система за генериране на квантова Енергия (патент Рег. № 67534 B1)

Система за генериране на квантова Енергия (патент Рег. № 67534 B1)
Плазмосферата се получава от бърза йонизация на средата, при което много ядра се сливат в едно квантово ядро, а освободените електрони се подреждат на квантови нива, подобно нивата на Ферми при обикновения атом. Полученият обект се оптимизира във вид на сфера,  която се достига с най-малко енергия от пространството. Ядрото на тази сфера съществува на границата на контакт между света и антисвета, като реално анихилацията я превръща в квантова точка, което означава, че ако “пипнем” където и да е тази сфера, всъщност докосваме цялата и повърхност. Вътре в тази сфера няма пространство! Става въпрос за 2D обект, който е квантово ядро, обхванато от всички страни от 3D електронен облак. Плазмосферата представлява гигантски атом, при създаването на който се получава огромен електромагнитен поток, като пикът е в областта на ултравиолетовите лъчи - в диапазона 10 ÷ 400 нанометъра; нагоре се стига до рентгеновия обхват, а надолу до микровълновия диапазон !
Прочетете повече ...


Инсталация за пречистване на димни газове и получаване на електрическа енергия, включваща Квантов инсинератор
 (полезен модел
Рег. № 4284 U1)

Инсталация за пречистване на димни газове и получаване на електрическа енергия, включваща Квантов инсинератор (полезен моделРег. № 4284 U1)
Известен е патента 
WO2010123391 - AN APPARATUS FOR UTI LIZING FLUE GASES На • ЗВОНОВ, Александр Александрович ZVONOV, Аlеksаndr Аlеksаndrоviсh • БАСАРГИН, Олег Сергеевич BASARGIN, Оlеg Sеrgееviсh  !
Ние предлагаме КВАНТОВ ИНСИНЕРАТОР , който не само отстранява  недостатъците на горния патент , но и осигурява допълнителна електрическа енергия от: 
1. Възбуждане на квантовото ядро на плазмосфера с електрическо поле 
2. Възбуждане на квантовото ядро на плазмосфера с магнитно поле
Прочетете повече ...


Кинетичен генератор и система за синхронизирането му 
(полезен модел
Рег. № 4298 U1)

Кинетичен генератор и система за синхронизирането му (полезен моделРег. № 4298 U1)
Плазмосферата се създава най-често в затворено пространство (камера/цилиндър) с помощта на високоволтов импулсен разряд от батерия мощни високо енергийни кондензатори. Средата на създаване/съществуване на Плазмосферата може да бъде или газ (най-често въздушна среда) или течност (течен електролит; най-добре морска вода). Кълбовидната мълния анихилира/унищожава пространството в мястото на съществуване на нейното ядро и в следствние на това компресира средата към стените на съда. Огромно налягане възниква в средата на съществуване на кълбовидната мълния. В резултат на това налягане свободна кинетична квантова енергия се генерира. .
Прочетете повече ...
ПЛАТФОРМА "КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ"
КЪМ ПЛАТФОРМАТА

*СКАРИДА-ПИСТОЛЕТ

Image
В природата съществува този вид  СКАРИДА-ПИСТОЛЕТ(дълъг 4-5 см). Непропорционално голямата ѝ челюст се състои от две части, наподобяващи пистолет. Съвсем уместно я наричат още чук, тъй като горната челюст се вдига назад чак на 90 градуса, откъдето се спуска върху долната със замах като чук върху наковалня. Вълната от мехурчета , която се образува при удара, е достатъчно силна  не само да зашемети плячката ѝ, но и да счупи стъклен буркан. Звукът от щтракването на челюстите ѝ, създава кавитационен мехур, движещ се със скорост 100 км/час и достига до 218 децибела (за сравнение звукът на гръмотевица е със сила 120 децибела, а излитащ самолет на разстояние 25 метра генерира 150 децибела - достатъчни да ти скъса тъпанчето). Щтракването на челюстите на скаридата-пистолет трае само една милисекунда. Но в тази милисекунда пукащия се кавитационен балон произвежда топлина 5000 келвина (на повърхността на слънцето имаме  5800 келвина). Поради сонолуминесценцията звуковата вълна във вътрешността на мехурчето продуцира и светлинен взрив, който достига до температури четири пъти по-големи от тези на слънцето (около 20 000 келвина).

 Квантова механика и свободна енергия

Ако в ограничено пространство попадне квант с енергия по-ниска от минималното ниво на кванта за съответното пространство, тя се увеличава автоматично до минималното ниво енергия, тъй като по-ниски стойности на енергията са невъзможни.

Енергийна Революция


По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 72% Bulgaria
United States of America (the) 21% United States of America (the)
France 2% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Poland 0% Poland
Germany 0% Germany
Singapore 0% Singapore
Switzerland 0% Switzerland
Canada 0% Canada
India 0% India
China 0% China
Greece 0% Greece
The Netherlands 0% The Netherlands
Australia 0% Australia
Spain 0% Spain
Chile 0% Chile
Hong Kong 0% Hong Kong
Sweden 0% Sweden
New Zealand 0% New Zealand
Israel 0% Israel
Austria 0% Austria
Pakistan 0% Pakistan
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Japan 0% Japan
Italy 0% Italy
Czechia 0% Czechia
Portugal 0% Portugal
Croatia 0% Croatia

Total:

30

Countries
0228771
Today: 32
Yesterday: 15
This Week: 32
Last Week: 140
This Month: 352
Last Month: 1,089
Total: 228,771