В началото на месец юни 2013 г. стартира изграждането на малък експериментален квантов генератор в гр.Варна. Това се случи на територията на Европак България - малка фирма за производство на хартиени пликове за хляб и др.(една от фирмите на МОНТИС ГРУП).
   Основен инициатор на проекта е Филип Филипов - известен астролог във Варна(на снимката в дясно). Идеята е с малко пари и за късо време да се достигне до значителен пробив в новите източници за енергия - квантовите генератори.
 За кратко време беше оборудвана малка лаборатория с основни инструменти и измервателна техника. Подсилена беше електрическата инсталация.  
   И работата по генератора започна. Бяха доставени 2 мощни кондензатора от САЩ - такива се произвеждат само за специални цели и от фирми свързани с НАСА, държавни военни проекти и др. като Дженерал Атомикс  (General Atomics) например.

 В тази малка камера, но с достатъчно сечение като дебелина ще бъдат концентрирани удари от порядъка на 14 килоджаула, заредени като електрически заряд в кондензаторите. В центъра на камерата е поставен изолиран от корпуса централен електрод.

   Камерата се напълва с морска солена вода, като въздуха е напълно отстранен. В горния край на камерата беше поставена гъвкава мембрана от силиконова гума, притисната от метален ринг.

 За нуждите на проекта беше разработен специален високоволтов изправител с необходимата автоматика и защити. Заряда на кондензаторите можеше да достига до 16 000 волта постоянно напрежение. Разрядния ток може да достига 100 000 ампера. Класическа схема:

 
   
 
 Във Варна бяха направени уникални експерименти. Например в прозрачен пластмасов плексигласов цилиндър успешно бяха заснети всички фази по изригването на кълбовидната мълния под вода,бяха засечени визуално различни процеси - например преминаването през кълбовиден облак от пара, преди това мощното ултравиолетово и светлинно излъчване на енергийни фотони, кинетичния ефект разбира се и т.н.
 При този опит без да е търсен този ефект - видяхме цяло съзвездие от малки кълбовидни мълнии.
 
 
С този опит, който беше наречен "квантово оръдие" ние изстрелвахме 5 кг цилиндрично гюле на височина повече от 15 метра. По познатите физични закони, когато измерите началната скорост на това гюле  и неговата тежест - лесно определяте каква енергия е необходима за да се случи това. 
Естествено , че при определени параметри тази постановка лесно може да се превърне в оръжие и дори този кратък филм да стане реалност.
Тук стана ясен и метода , който по-късно използувахме при проекта на Артекс:  а именно получаването на мощен гейзер с енергия многократно по-голяма от тази вложена за заряд на кондензаторите.
По-късно беше разработена нова метална цилиндрична камера, която беше шлайфана отвътре и подготвена за съвместна работа с цилиндрично бутало , уплътнено с пръстени за добра херметизация. Буталото ще поема върху себе си този малък гейзер и ще бъде впрегнато в работа.

 

 

 

 

 
 

 След много опити се стигна до решение проекта да се насочи към създаване на линеен електрически квантов генератор, подобен на анимацията в ляво. Кълбовидната мълния ще компресира електролит към стените на работната камера и след това в обратна посока водата на електролита ще се разтегне до браун газ състояние, след което процесът се повтаря до безкрай.

Веднага се намери фирма във Варна готова да помогне с труд и да подготви работна камера с две хоризонтални бутала и всичко необходимо по изпълнителната част.

Като време това означаваше около 6 месеца труд по проектирането, изработката и първите изпитания. При успех нещата вървяха към гигантски бизнес за България. Собствениците на МОНТИС ГРУП обаче решиха, че това е неоправдано финансово усилие за тях и решиха да не рискуват повече. Паралелно с това се усилваше със всеки изминат ден натиска от Китай за проект там, с по-добро финансиране. И много скоро вече говорехме за китайския проект: КВАНТОВИЯ ДРАКОН.

ВАЖНИ ИЗВОДИ:

 • При квантовия експеримент "Велика България" в гр.Варна се достига до значително количество информация за СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ , която може да се превърне в електричество или механично движение.

 

 • За пръв път беше заснет много ясен клип за появата на кълбовидна мълния под вода - в случая в електролитна среда. Внимателния анализ показа, че явлението трае около 2 милисекунди и след това започва колебателен затихващ процес - респективно втора и трета мълния - съпроводени със съответните втори и трети кинетичен удар. Причината за това е наличието на последователен дросел в разрядната верига  - енергията се колебае между електрическото поле на кондензаторната батерия и магнитното поле на защитния дросел, последователно включен във разрядната верига. Поради включването на квантовите електрони на кълбовидната мълния в процеса, противно на законите на ОМ се получава около 4 пъти по-голяма изходна електрическа мощност. Далеч по-голяма стойност обаче се получава за свободната енергия, проявена в случая като КИНЕТИЧНА. Целият процес беше заснет с т.нар. ПОЯС НА РОГОВСКИ  и записан на флаш-памет на електронен осцилоскоп.

 

 • При всеки цикъл на процеса, при всяка поредна мълния,... значение започва да придобива и т. нар. МАКРО-ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ. Става въпрос за огромен поток от ултравиолетови лъчи, който ще се разсейва при всеки удар във вид на топлина в работния електролит - обикновена морска вода. Ще има нужда от охлаждане и тази вторична енергия може да затопли вода за нуждите на бъдещия потребител. За целта в корпуса на работната камера трябва да се вгради охладителна водна риза.
 • Напълно възможно е получаването на електричество с линеен електрогенератор, дори и комбинирано - линейно въртящ генератор - вижте този gif

 


 

 Този квантов проект завари завода "САМЕЛ" в гр. Самоков в остър дефицит за иновации. На  този етап не ни е известна област   с по-актуално значение. И за нищо друго не се сещаме, когато някой ни заговори за ЕКОЛОГИЯ, ЕВТИНА И ДОСТЪПНА ЕНЕРГИЯ, да не говорим за БИЗНЕС. До този момент в завода никой не беше запознат с подобни идеи и разработки. Нека припомним следните анимации в опит да въведем отговорния персонал на завода в една нова научна материя.

  Изтегля се въздуха от кварцова камера, включва се микровълново облъчване от магнетронен генератор - в камерата възниква плазма. След това вакуума плавно се нарушава и плазмата преминава в кълбовидна мълния.По периферията на мълнията се пуска въздушен поток, който се загрява от отделяната топлина.

Използува се свойството за постоянна квантова температура на квантовия обект.

   Тук е подобно на първата анимация - мълнията се получава през вакуум, както по-горе. Допълнително се охлажда обема около кварцовата камера т.е въвежда се допълнителен топъл поток , напълно независим от този през мълнията в кварцовата камера.
   Ако подгреем обаче предварително въздуха и след това го пуснем през кварцовата камера се получава допълнителен ефект и още по-висока изходна температура.
 

 Нека наречем горните генератори - магнетронни клетки. Ако паралелно захраним група клетки по студен колектор и обединим изходите в горещ колектор, то мощността може неограничено да се увеличава. Изхода на горещия колектор може да захрани един стирлинг двигател, а той от своя страна да задвижи електрогенератор. Всичко това води до истинска магнетронна енергийна централа.

Крайния ефект може да е ОГРОМНА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ ОТ МЪЛНИИТЕ - ПРЕВЪРНАТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКА!!!

 

 

 

 

 

Тук се използува друго свойство на кълбовидната мълния - способността и да унищожава пространството. При появата си тя увеличава налягането в работната камера и изтласква примерно едно магнитно бутало навън и то пресича с магнитното си постоянно поле бобина за индуктиране на електродвижещо напрежение. При напускане на нашия познат свят на квантовия обект кълбовидна мълния - настъпва вакуум, който засмуква обратно буталото и то извършва обратен ход, индуктирайки друго електричество в работната бобина.

Процесът е напълно управляем през параметрите на микровълните и разбира се през външен товар, като първия потребител се явява самия квантов генератор за зацикляне на процесите.

   Напълно възможен е генератора да стане двойно по-мощен като се направи двутактов вариант. При него се синхронизират два генератора, работещи в противотакт.
   При тази схема с две кварцови камери са обединени два от принципите на кълбовидната мълния - постоянната квантова температура, която загрява определен поток въздух за полезни цели , а самия генератор се самоподдържа посредством манипулиране на пространството в работната кварцова камера 2 - в дясно.
 

 Започнахме работа  както се казва на "зелена поляна" - от нула. Нямахме нито микровълнов генератор , нито кварцова камера и пр. В България вече никой не произвеждаше кварцови изделия. По складовете в Сливен бяха останали малко кварцови тръби и др., както и малко изходна суровина за производство на кварц - внесено преди години от Русия. С усилията на завода направихме опити да създадем нов вид камери - вместо кварцовите.

Но изискванията са жестоки: материала трябва да издържа на микровълново облъчване, да е прозрачен за микровълните, паралелно с това да може да поддържа състояние на вакуум, да издържа шокови скокове в температурите - примерно от 0 до 1200 градуса за една секунда и пр. 

 

 

    Бяха изработени камери от базалт, стеатит, корунд и. т. н.  Като геометрия можем да говорим за кълбо, камбана и пр.

   Изказваме изключителна благодарност на инж. Венетка  Попова от завода  Самел. Тя положи огромни усилия за осъществяване на производството на множеството камери, които виждате по-долу на слайд шоуто.

   Благодарност и към Валентин Ангелов - който ни консултира и практически помогна за създаването на редица  камери , преминали по-нататък през микровълнови изпитания.

   
 • 1
 • 1978
 • 1979
 • 1992
 • 1994
 • 1997
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2033
 • 2034
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2041
 • 2042
 • 2049
 • 2054
 • 2056
 • 2091
 • 2092
 • 2093
 • 2094
 • 2097
 • 2098
 • 2099
 • 2100
 • 2126
 • 2128
 • 2129
 • 2131
 • 2132
 • 2133
 • 2134
 • 2135
 • 2136
 • 2140
 • 2141
 • 2142
 • 2143
 • 2145
 • 2146
 • 2237
 • 2238
 • 2239
 • 2241
 • 2242
 • 2243
 • DSC_0498
 • DSC_0499
 • Graphic1
 • Graphic11
 • kolbi_kvarz_bazalt
Създаваните камери трябваше някъде да се изпитват и се наложи сами да създадем микровълнов лабораторен генератор на 2.45 GHz - 3KWt. Започна конструирането му с конструктурите на завода.

 

 

 

 
 • 1973
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2156
 • 2157
 • 2158
 • 2159
 • 2160
 • 2161
 • 2162
 • 2163
 • 2164
 • 2165
 • 2166
 • 2167
 • 2168
 • 2169
 • 2170
 • 2171
 • 2172
 • 2173
 • 2174
 • 2175
 • 2176
 • 2177
 • 2178
 • 2179
 • 2192
 • 2194
 • 2196
 • 2197
 • 2200
 • 2201
 • 2202
 • 2205
 • 2206
 • 2208
 • 2209
 • 2210
 • 2211
 • 2232
 • 2246
 • 2247
 • 2251
 • 2252
 • 2253
 • 2255
 • 2256
 • 2263
 • 2265
 • 2273
 • 2274
 • 2275
 • 2283
 • 2285
 • 2287
 • 2288
 • 2289
 • 2297
 • 2304
 • 2305
 • 2307
 • 2308
 • 2309
 • 2310
 • 2311
 • 2312
 • 2313
 • 2315
 • 2316
 • 2322
 • 2323
 • 2324
 • 2326
 • 2341
 • 2342
 • 2343
 • 2344
 • 2345
 • 2390
 • 2391
 • 2392
 • 2393
 • 2394
 • 2396
 • 2397
 • 2399
 • 2400
 • 2409
 • 2411
 • 2438
 • 2442
 • 2444
 • 2448
 • 2610
 • 2619
 • 2620
 • 2621
 • 2622
 • 2637
 • 2639
 • 2641
 • 2643
 • 2644
 • 2646
 • DSC_0476
 • DSC_0477
 • DSC_0479
 • DSC_0480
 • DSC_0481
 • DSC_0482
 • DSC_0483
 • DSC_0484
 • DSC_0493
 • DSC_0494
 • DSC_0502
 • DSC_0543
 • DSC_0555
 • DSC_0556

   Въпреки година и половина усилия не успяхме да намерим материал с който да заменим кварца като материал за работната камера. Базалтът например след 250 градуса образуваше кратери от разтопена субстанция, абсорбираше твърде дълбоко микровълните и това водеше винаги до разрушаване на камерата. Стеатитът не позволяваше да се запали лесно мълния, защото структурата му не позволяваше постигане на сериозен вакуум и пр.

 

 

На този етап нищо не можеше  да замени кварца като материал за работната камера ! 

Натрупания обаче огромен опит е безценен.

   

 


Проектът беше ориентиран към поръчка на кварцови камери от Китай,  за да мине в етапа по същество. С пристигналите камери бяха направени множество успешни експерименти. Един от тях например е , че за първи път в света мълния беше запалена посредством параболично отразяващо микровълните огледало и то при мощност на магнетрона 1,5 KWt.

 

 

При този метод параболичен отражател концентрира микровълните в един физически център на кварцовата камера, в една точка, намираща се на еднакво разстояние от всички стени.

Мълнията "изгрява" от точката на споменатия център и се разширява до работния си размер.

 Случиха се и много други интересни моменти. При опити в началото на юли 2016 г се получиха две мълнии в обща кварцова камера. Едната беше горе в края на колбата , а другата беше около нагретия централен електрод – тръба. Две ядра  - плуващи в обща плазма. По-късно долната загуби ядрото си и остана само горната с едно ядро. Клетъчна структура от мълнии!!!Едното ядро беше около нажежения край на входната тръба – непосредствено до червения участък, а другото ядро си беше на горната самостоятелна мълния , но в обща за двете ядра обвивка?  
 

 На 16.02.2017г. проведохме експеримент със силов контролер ЕМ18 – който по принцип е конструиран да управлява 18 бр. електромера и да измерва активна и реактивна енергия, но в случая се използуваше само контролера за да управлява един симетричен тиристор MTT25M.

  

   Симетричния тиристор управляваше входната намотка на магнетронния трансформатор (1500W). Период от 2 секунди беше разделен на 100 равни части, съответстващи на 100 периода на захранващата мрежа. Можехме програмно да изключваме който си искаме период от 1 до 100.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ?

 • Запалихме мълнията при 100% включени периоди. Всичко беше нормално – мълнията се оформи в кварцовата колба с ясно оформена обвивка – ядрото беше активно и мълнията блестеше в ярък метален сребристобял цвят. Периферната област, мантията – с дебелина няколко милиметра светеше в оранжевочервен цвят.

 

 

 • Изключихме само един период- №1. На всеки 2 секунди захранването към магнетрона беше спирано по този начин за 20 милисекунди.

 

 • През тези 20 ms мълнията не успяваше да угасне – времето за това беше недостатъчно.Това говори за степента на инертност на явлението. През тези 20 ms мълнията тръгва в посока на напускане на нашия свят.Квантовите енергийни нива започват едно по едно да се преструктурират и подготвят за стандартното си битие за тях и небитие за нас.

 

 • При изтичането обаче на тези 20 ms пристига следващия захранващ период на ел.мрежа. Започва процес на създаване на мълния – но всъщност мълнията вече си е създадена още отпреди. Посоката на квантовите електрони изведнъж се променя от пътуване към ядрото в посока към периферията.

 

 • НАСТЪПВА МАСОВО ПРЕСКАЧАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ НИВА – ОТДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛИНА И ВИДИМО НАРАСТВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ОБВИВКА.

 

 • След изтичане на периода от 2 секунди последва ново изключване за 20 ms и естествено нещата се задълбочиха в същата посока. След десетина подобни удара кваровата камера вече беше станала на ОГНЕНО КЪЛБО!!!

 • МИСЛЯ ЧЕ СПОКОЙНО МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ ЗА ЕТЕРЕН ВИХЪР – В СМИСЪЛА НА НИКОЛА ТЕСЛА.
 • ОЩЕ ПО-ВАЖНО Е ТОВА ЧЕ ТОВА Е СЪВСЕМ НОВ ПЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕСА НА ВЪЗБУЖДАНЕ НА МЪЛНИЯТА – УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЖИМА, КОЙТО СЕ ЖЕЛАЕ И ПР. Управлението изглежда може да стане чрез последователни периодични изключвания  в синхрон с топлинно измерван поток и неговите параметри.
 • Електрониката трябва да може да се синхронизира с мрежовата честота.
   

 Изключването на полупериоди от захранващата мрежа показа нещо изключително и което не е съобщавано никъде - мълнията продължи да съществува и след като достигнахме до мощност теглена от електрическата мрежа под 1 KWt. Нека да повторим - запалихме процеса при 1,5 KWt , а  мълнията угасна при около 875Wt.

А това е мощността на най-обикновената микровълнова домашна печка. Веднага решихме, че разглобявайки 3 нормални подобни печки, използувайки пълноценно всички елементи на магнетроните, тяхното захранване, охлаждане , вълноводи и пр. можем да си направим съвсем успешно малък квантов микровълнов реактор. Това гарантирано означава микровълнов поток по-голям от 2 KWt.

 

И така на снимката по-долу виждате този реактор. Днес е време да научите и неговите параметри:

 1. Захранване от мрежа 3x380/220V - 2,5 KWt - електрическа енергия
 2. Изходна мощност 10,25 KWt
 3. OVER UNITY - 4,1

По време на измерванията за кратко време се достигаше до OVER UNITY - 7,2 - но рискувахме от претоварване на кварцовата камера, която за нас беше изключителен дефицит. Това обаче подсказа за неограничено покачване на тези параметри при създаване на по-професионални условия за  изследване. 

 

  

 

 

 Така практически достигнахме до това , което твърди Д-р Чуканов за своя генератор "АНЖЕЛ 1". Разликата е , че той ползува обикновена ресторантска микровълнова печка с мощност 3,3 KWt. Стойността на OVER UNITY при него е 2,5 - парадоксално е това , че представители на SAMSUNG измерват със собствена апаратура 4,5 . 

В Самоков постигаме по-добри параметри с въвеждането на подобрения по захранването и по-добро хомогенизиране на полето на 2,45 GHz.

 

По-нататък  нека се спрем графично на целия процес. Изгледайте внимателно този филм. После ние ще го разкажем с думи:

 

 

  
 1. Изтегля се вакуума от кварцовата камера до достигане на минус 875 милибара.
 2. Включва се микровълново облъчване на камерата на 2,45 GHz 
 3. В камерата се образува плазма от остатъчния въздух
 4. С отваряне на клапан се пуска въздух плавно към вътрешността на камерата (засмуква се от вакуума)
 5. В камерата възниква кълбовидна мълния. Тя все още е в невъзбудено състояние и няма OVER UNITY.
 6. Включва се компресор, който подава въздушен поток , който предварително се подгрява и преминава последователно през клапан 2 - работната камера - клапан 1 и отива навън като горещ въздух....
 7. Попадайки в работната камера атакува центъра на мълнията и притиска към нажеженото квантово ядро въздушните частици , които отнасят енергия във вид на топлина навън от камерата.
 8. Мълнията преминава във възбудено състояние. Появява се свободна квантова енергия с OVER UNITY.

 Всичко това беше възможно благодарение на специално конструираните от В. Хаджилазов клапани 1 и 2 - работещи на 2 различни логики. Освен това те издържат температура над 1200 градуса по Целзий.

 

 

Оставаха още редица изследвания. Но завод "САМЕЛ" не е научно-изследователски институт. От нас се искаше спешно изделие за бизнес. Решихме да впрегнем мълнията в една обикновена сушилня за премахване на влагата от керамични материали. Тук нещата се движеха бавно и мъчително. На нашата дейност се гледаше между другото и с недоверие. Но въпреки това продължихме.

 

 

Създадохме автоматика за управление на целия процес на сушене.
 • IMG_20171214_103137
 • IMG_20171214_103206
 • IMG_20171214_103237
 • IMG_20171214_135414
 • IMG_20171214_135432
 • IMG_20171214_135449
 • IMG_20171214_135457
 • IMG_20171221_100752
 • IMG_20171221_100759
 • IMG_20171221_100822
 • IMG_20171221_100831
 • IMG_20171221_100846
 • IMG_20171221_100850
 • IMG_20171221_145039
 • IMG_20171221_145045
 • IMG_20171221_145059
 • IMG_20171221_145136
 • IMG_20171221_145140
 • IMG_20171221_145149
 • IMG_20171221_145153
 • IMG_20171221_145223
 • IMG_20171221_145237
 • IMG_20180223_143320
 • IMG_20180223_143332
 • IMG_20180223_143339
 • IMG_20180223_143344

 

В крайна сметка скептицизма победи довършването на тази сушилня със своето безразличие и бавен напредък. Проекта обаче постигна няколко много важни неща, казани като изводи:

 

 • Проектът доказа, че микровълнова мълния може да се получи дори при 875 Wt  електрическо захранване.

 

 • При пулсираща промяна на захранващата електрическа мощност с определени параметри се възбужда стимулирано движение на квантовите електрони - факт с огромна научно-практична стойност.

 

 • Вместо да се поставя допълнителна антена в микровълновата камера , която да хомогенизира високочестотното поле е далеч по-добре да се облъчва последователно през определен ъгъл работната камера с променлива интензивност.

 

 • Запалването на мълнията може да става много по - лесно и дори при лош вакуум , чрез фокусирани микровълни в централната часта на работната камера.
 

 

 


   От  05.04.2019 г. , когато  Христо Николов  публикува своето интервю с Д-р Кирил Чуканов във вестник "24 часа" до днес, повече от 200 000 пъти е било прочетено от сайта на изданието. Можете да го прочетете тук отново. Там се казва, че 1 киловатчас ще струва 2 стотинки. Можем да си представим чудовищния скептицизъм на редица специалисти по енергетика. Така е било винаги, когато новото прави опит да пробие своя път. Нужни са неимоверни усилия, за да се работи въпреки обръча от проблеми през които трябва да се премине. Крайната цел обаче си заслужава тази борба!

   Д-р Кирил Чуканов приема това предизвикателство като нещо естествено. Първият въпрос, който изниква пред него е по коя от разработените от самия него технологии да се построи квантовия генератор. Възможностите са следните: 

 

 1. Ядрото на кълбовидна мълния с постоянна много висока квантова температура (стотици хиляди оС и повече). 

2. Кълбовидна мълния - гигантски макроатом, генериращ огромен „див“ електрически ток поради квантовият принцип на Паули. 

3. Ядрото на кълбовидна мълния - 2D материална формация, унищожаваща пространството под своята 2D повърхност. 

4. Кълбовидна мълния, генерираща макро-ядрена енергия. 

   Кълбовидната мълния спомага да се създаде огромен натиск (невъзможно е да се създаде такъв при съвременни технологични методи) върху течности, като ги трансформира в непознато от съвременната официална наука състояние на материята – „супер плътна много гореща плазма“, която може да генерира много мощен поток от изключителни енергийни фотони (също мощни лазери) и много други.

   Той избра това, което беше финансово достъпно  в български условия: Кълбовидна мълния '' 2D обект, унищожаващ пространството на мястото на появата му“ и създаващ огромен натиск на околната среда и произвеждащ свободна кинетична енергия с много голямо OVER UNITY.

   За да унищожите пространството в определена зона Ви е необходима специална работна камера, която да е в състояние да понесе огромно налягане и огромен вакуум по време на работа. Затова по методите на водното рязане и последвано от специални заварки, беше изработена камерата, която виждане  на снимката по-долу.

 

  Тя се състои от централен цилиндър с достатъчна дебелина, усилен с дебели плътни пръстени, които осигуряват устойчивост в хоризонтална посока. Този цилиндър е стегнат в двата си края от рингове, посредством 36 бр. 12 мм шпилки, разположени през 10 градуса по периферията на камерата.

   Работната камера е изработена изцяло от неръждаема жилава стомана. Това е необходимо защото в нея по-късно се поставя електролит - обикновена морска вода. Морската вода е агресивна среда за обикновеното желязо и това тук е недопустимо за дългия процес на работа.

    Друг основен елемент в камерата е централния меден електрод, изолиран от металния корпус. Когато подадете мощен електрически импулс с  помоща на предварително заредена кондензаторна батерия с напрежение над 2700 волта, в обема на камерата се създава квантов обект - кълбовидна мълния.

 Огромното налягане се получава когато нашия познат свят се посети от квантовия обект, който изрязва част от пространството като с ножица. Електролита се компресира до немислими за конвенционалните методи стойности и камерата като водно оръдие изстрелва  морската вода нагоре към водна турбина. 

Всъщност нека да обясним по-подробно: 

   Обектът  "кълбовидна мълния" е квантов обект, който при някои условия нарушава законите на запазването базирани на Нютоновите закони на движението.  А именно: закона на запазването на енергията и закона на запазването на момента/импулса. И двата закона се нарушават силно в нашия генератор " Arteks I''.

 Енергията от кондензаторите /която се изчислява по позната формула/ преминава през комутатор и част от нея се изразходва там във вид на топлина, останалата част от енергията влиза чрез електрода в течния електролит - всъщност вода - и разлага водните молекули на йони - водород и кислород. Една част се връща обратно в кондензаторите. Водородните йони създават ядрото на кълбовидната мълния, която съществува 2-3 милисекунди. След което к.м. се разпада и преминава обратно във вода. С други думи: става кръговрат на енергията - нищо не се печели като енергия, а само се губи. Ако се смята коефициентът на ефективност на този кръговрат, то явно той е по-малък от единица. Както е при всички стандартни енергийни процеси. 

 

 

 

      Кълбовидната мълния, обаче, е квантов обект, който притежава особени квантови свойства. В случая ние използваме най-вече квантовото свойство "унищожаване на пространството заемано от ядрото на к.м." Тук и става нарушение на закона за запазване на енергията - течният електролит се притиска с огромна сила към стените на съда и създава огромна енергия, която е кинетична. Тази енергия НЯМА ПЪРВИЧЕН ИЗТОЧНИК, с който да се сравнява за да се изчислява коефициент на ефективност! Може да се  говори само за екстра свободна енергия! При малки енергии и ниски напрежения в кондензаторите тази екстра свободна енергия е по-малка. Колкото входната мощност и напрежението от кондензаторите са по-големи, то толкова ефектът от тази екстра свободна енергия е по-голям. Тоест процентът на тази свободна екстра енергия отнесен към входната енергия/мощност нараства експоненциално с нарастването на входната мощност и напрежение. Поради тази причина работим с  8 мощни кондензатора, заредени до 16-17 киловолта. 

 

 

 

 Водната турбина може да задвижва класически трифазен синхронен генератор. За нуждите на  Златен век е необходим генератор с мощност между 1 и 2 мегавата. Напълно възможен е и вариант с два и повече квантови генератори, които да задвижват  на общ вал електрическия генератор.

 

 
          

   

На последните две снимки виждате реалния генератор с експерименталната лопаткова  турбина. В ляво от турбината виждате мощната кондензаторна батерия от 8 високоенергийни кондензатора в паралел. Всеки от тях е с капацитет 165 микрофарада и работно напрежение  22 000 волта. Тока на разряд който могат да издържат тези кондензатори е 150 000 ампера. Когато са в паралел - респективно 1 200 000 ампера. За задействане на тази батерия беше създадена схема на заряден изправител и автоматика за управление на целия генератор в различни режими.

 

 И така: първо зареждаме кондензаторната батерия. Ако приемем работно напрежение 17Kv при капацитет 1320 микрофарада  - в батерията се натрупват примерно 190 Kj. При комутацията към камерата дори да няма загуби - тези  190 Kj  биха повишили темпаратурата на 10- те литра морска вода с нищожна част от градуса.

Принципът е показан на схемата в дясно. Подобни многобройни опити правихме в Канада (гр.Калгари) - щата Алберта. На същия принцип работихме и във гр.Варна. След това Д-р Чуканов направи водно оръдие дълго 3м15см в гр. Тянджин в Китай. В други раздели на този сайт ще видите допълнителна информация . Става въпрос за солиден натрупан опит. Изключителна информация дава експеримента в Китай, заснет от бърза видеокамера на известна китайска телевизия. Можете да погледнете следния линк:

https://youtu.be/Pm7JwFPuN7w

 За да добиете представа как изглеждат в свободното пространство подобни кинетични мълнии погледнете следващите шест снимки, направени в лабораториите на гр. Калгари в Канада. При изпразването на подобна кондензаторна батерия се образува обемен разряд в рамките на 2-3 милисекунди. Мълнията се явява почти безшумно в нашия познат свят, но след това настъпва имплозия , която води да бърз колапс и страхотен грохот, напълно равностоен на артилерийско оръдие. Това са мълнии получени във въздуха като единия електрод е самата солена вода на електролита.

 

   

 

 

 


При квантовия генератор за небостъргача Златен век мълнията се прави във водна среда - естествена морска вода. Когато отнемете част от пространството, точната дума е унищожаване на част от пространството, електролита рязко се притиска към стените на работната камера , като водата преминава към неизвестно за науката 4 то агрегатно състояние. По принцип водата е несвиваема , но тук все пак тя се свива.....!!! Съдържанието на 10 литровата камера се устремява стремглаво нагоре и образува невероятен гейзер, който попада в лопатките на водна турбина.

Именно тук настъпи огромната изненада. Водния стълб буквално откъсна първата му попаднала лопатка. Действали са невероятни сили на опън и са разтеглили до скъсване носещата шпилка на експерименталната водна турбина. А кондензаторната батерия беше заредена само до 12 Kv.


При изчисляване на получената енергия, необходима да причини подобно откъсване бързо се установи стойност много повече от 10 пъти превишаваща събраната в кондензаторите електрическа енергия -  OVER UNITY>>10 !!!!

НЕОЧАКВАНО ДОБЪР РЕЗУЛТАТ - НЕЗАВИСИМО ОТ НАСТЪПИЛАТА ЩЕТА С ВОДНАТА ТУРБИНА.

Извода, който веднага се наложи е че класическата водна турбина е НЕПОДХОДЯЩА в този случай. Така д-р Чуканов се насочи към т нар. ТУРБИНА НА ТЕСЛА.

}
 

 Тази турбина разделя водния поток между 40 диска, настъпва триене между дисковете и водата - кинетичната енергия се отдава на дисковете и по спираловиден път потоците излизат настрани през специални отвори.Очевидно този тип турбини е уникален и много подходящ за случая - може да се понесе много големи натоварвания , могат да се достигнат внушителен брой обороти на въртене и пр.

Работата по изграждането веднага беше организирана между няколко фирми: "Ремотерм" ЕООД, “Techno-Yota 2001” Ltd, Консорциум КЗУ ХОЛДИНГ ГРУП.

В този момент настъпи пандемията на Ковид 19 и фирма АРТЕКС , притеснена от събитията реши да прекрати финансирането на проекта.  

Турбината на Тесла остана на този етап само виртуално. Работата по проекта продължи още няколко месеца без финансиране от АРТЕКС. Бяха направени редица други експерименти, свързани с направения генератор и неочаквано се появиха възможности за :

 1. Обезсоляване на морска вода
 2. Квантов корабен двигател 
 3. и др.

 С последните възможни финансии д-р Чуканов направи опити с много силни ниодиеви магнити (по-горе в ляво) с цел получаване на мощен електрически вторичен импулс.

А по-горе в дясно виждате снимка на комбинация между камерата на генератора АРТЕКС  и камерата на Хелиус 1 - първия експериментален генератор в България. Тук беше направен опит за подобряване на комутацията на кондензаторната батерия към електролита в комбинирата камера.

 В тази камера бяха направени редица опити, свързани с идеята за корабен двигател, без корабен винт. Използува се морската вода като електролит и в подходящ сектор под кораба, спазвайки всички принципи на водната динамика се пуска непрекъсната серия от мълнии, които да оттласкват кораба напред, докато той виси на повърхността на водата в морето.

 

 Ако изработения генератор в Бояна, София бъде монтиран по тази схема в ляво, когато се появи мълния в работната камера и налягането се вдигне например до 100 атмосфери и то въздейства върху подходящи филтри за обезсоляване на вода - нещо класическо при такава дейност - след филтрите водата ще бъде без соли.

Това е познат процес при подобни системи, които обаче работят с мощни компресори, за да развият налягане например 82 атмосфери, каквито филтри се произвеждат. Тези мощни компресори обаче биха консумирали напр. 100 пъти повече електроенергия за производството на един и същ дебит като този представен на схемата с квантовия генератор. На всичко отгоре , когато при напускане на мълнията , чрез създадения вакуум автоматично ще се засмуква нова порция вода за обезсоляване.

Естествено, че на същия принцип може да се направи и пречиствателна станция на отпадни води и дори значително да се подпомогне добива на морска сол и пр.

ВАЖНИ ИЗВОДИ:

 • При квантовия генератор за небостъргача "Златен век"  - ARTEX I  - се достига до значително количество СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ , която може да се превърне в електричество или механично движение.

 • След стартиране на генератора, от определен момент нататък , получената електрическа енергия ще бъде НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНА за да може процесът да бъде зациклен и необходимостта от външно енергийно захранване да ОТПАДНЕ.

 • При всеки цикъл на процеса, при всяка поредна мълния,... значение започва да придобива и т. нар. МАКРО-ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ. Става въпрос за огромен поток от ултравиолетови лъчи, който ще се разсейва при всеки удар във вид на топлина в работния електролит - обикновена морска вода. Ще има нужда от охлаждане и тази вторична енергия може да затопли вода за нуждите на небостъргача "Златен век". За целта в корпуса на работната камера трябва да се вгради охладителна водна риза.
 • Напълно възможно е получаването на електричество с линеен електрогенератор, дори и комбинирано - линейно въртящ генератор - вижте този gif

 • И в този момент трябва да съобщим, че има още енергия за овладяване тук. Нека дадем още малко разяснения. Когато се появава мълнията и налягането в камерата рязко се повишава ние използуваме само част от тази енергия - най-вече силата която действа вертикално нагоре.

 

Нека поставим достатъчна здрава еластична мембрана и при повишаване на налягането тя да отхвърля един постоянен магнит нагоре. Да но подобна сила на откат действа и надолу към фундамента на генератора - очевидно трябва да овладеем и тази сила с втора мембрана в долния край на камерата. Когато обаче времето на експлозията изтече - идва ИМПЛОЗИЯ - огромен вакуум и тогава....?

Нека поставим още две сили - следващи вакуума. Силите стават 4. Става възможна долната схема:

Достигаме до БОЖЕСТВЕН КВАНТОВ КРЪСТ от долния gif.

Оставям на вашето въображение какво следва от това. Вече не са необходими сметки за СВОБОДНАТА КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ - тя става огромна и нека силните в математиката се занимават с това.И все пак погледнете долните гифове.

 

 

В момента този проект е замразен за по-добри времена. За сега остана само тази паметна плоча. Тя бе поставена на дома на Д-р Кирил Чуканов в кв. Бояна София, ул."Дренето"№13 

Великото Бедствие

МАХАТМА ГАНДИ

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

 

lang

Брояч на посетители

0205845
Днес
Вчера
Тази седмица
Този месец
Предишния месец
Общо
864
297
2354
3882
14998
205845

Полезен модел № 4015