Между два свята

Квантовата граница Rk,p разделя проявения от непроявения свят. Нашият проявен свят е квантово ограничен в зоната на жълтата площ, затворена между квантовите граници. Кълбовидната мълния възниква в област, която е извън границите на познатата материална субстанция (p1) – в областта на квантовите събития, където всички закони и принципи на физиката следват различна логика и ред.


 

Фиг.1

         В това си състояние кълбовидната мълния е “скрита, не може да контактува с околния детерминиран свят. За да избегне изолацията си, като запазва плътността на своето вещество непроменена, мълнията излиза на долната квантова граница Rk,p в точка p2. Но това връщане в детерминирания свят е свързано с допълнителна енергия ΔЕ, която не се взема от детерминирания свят, а е чист подарък от Вакуума.

 

С това кратко обяснение Д-р Кирил Чуканов ни подготвя за разбирането на квантовия механизъм и ни праща  в територията на качествените промени , където ни се явява в целия си ръст нов обект, нарушавайки познатите физични закони на нашето известно битие. Наричаме го квантов обект. Той се появява сякаш от нищото и пак в нищото се скрива. За времето обаче, когато съществува ….влиянието му е забележително.

 

Веднага трябва да кажем , че всички ние сме първолаци в новото Квантово училище и нека като на първолаци да повторим:

Ø  Кога се появява квантовия обект? – разбира се когато се създадат необходимите условия за навлизане в квантовите граници.

Ø  Кога изчезва квантовия обект – когато се премахнат предишните условия и майката природа възстанови старото равновесие.

И така, малко по малко започваме да допускаме за съществуването на явления и обекти между два свята – ПРОЯВЕНИЯТ и НЕПРОЯВЕНИЯТ !!! И пак в тази посока забелязваме кинетични прояви и събития, които без да разбираме докрай – можем да използваме да свършим полезна работа. Нещо повече, когато започнем измервания стигаме до извода, че при спазването на определени съотношения (нива) – на практика енергията  при стартирането на процеса – може да се завърне със стойност по-голяма от вложената. Това е така, защото  ако в ограничено пространство попадне квант с енергия по-ниска от минималното ниво на кванта за съответното пространство, тя се увеличава автоматично до минималното ниво енергия, тъй като по-ниски стойности на енергията са невъзможни.

 

По време на своите безкрайни експерименти Д-р Чуканов успява на практика да ни демонстрира по неповторим начин задвижването на магнит, разположен в кварцова тръба, свързана непосредствено с вакуумирана камера, непрекъснато облъчвана от микровълни. Независимо, че в крайна сметка тръбата се счупва – всичко това открива една нова ера в енергетиката. Всъщност той стига до епохално откритие, достойно за Нобелова награда по физика, което тепърва ще навлезе в официалната наука.

 

Но нека  да подскажем за какво става въпрос.

 


 

Начално състояние

 

Кварцовата камера е пълна с въздух и налягането в нея е равно на това с околната среда. Електроклапана е отворен, вакуумметъра е с нулеви показания.

 

Плазма

 

От кварцовата камера изтегляте въздуха до около – 875 милибара (тази стойност зависи и от надморската височина на която се намирате).

Включвате микровълни с които облъчвате камерата с достатъчна мощност и се появява плазма с виолетов цвят. 

Квантов обект

Премахвате вакуум помпата и оставяте отворен електроклапана ….нахлува въздух от околната среда и се йонизира максимално от микровълните. В камерата възниква квантов обект. Вакуумметърът показва нулеви показания. Но квантовия обект при пристигането си е изтласкал навън определен обем въздух.

 

 

      Затваряте електроклапана с което отсичате вътрешното пространство на камерата, заедно с квантовия обект и ИЗКЛЮЧВАТЕ МИКРОВЪЛНИТЕ.

      Квантовия обект напуска нашият свят и вакуумметърът тръгва в посока  - вакуум. В камерата се получава разреден въздух.

НЕВЕРОЯТЕН ТАНЦ НА ПРИРОДАТА!


 

 

Всичко написано до тук ни позволява да изобретим генератори на невероятен принцип. Раждането и умирането на квантов обект в една камера е свързано с пулсиране на налягането вътре в нея. Представете си малко видоизменена камера, като тази под текста – в която се движи едно бутало, свързано чрез щок с неодимов магнит. Буталото ще се задвижи автоматично възвратно-постъпателно по следните причини.

 

 

 

При появата на квантовия обект, налягането в камерата ще се увеличи и ще изтласка надясно буталото….

 


Но при движението на буталото надясно идва момент при който налягането в камерата се променя в посока на създаване на квантова плазма и квантовия обект изведнъж изчезва. Това автоматично създава вакуум и буталото тръгва наляво, докато пак рязко се появи квантовия обект и процеса се повтаря до безкрай.

 


По време на всички движения магнитните силови линии на неодимовия магнит пресичат проводниците на бобината и в нея се индуктира променливо напрежение.

 

И сега нека ви представим Вариант 1 на т.нар Генератор между два свята:


Когато синхронизираме работата на два такива генератора в противотакт – можем да удвоим изходната електрическа мощност и стигаме до Вариант 2:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махатма Ганди

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Today: 12
Yesterday: 61
This Week: 172
Last Week: 317
This Month: 1,519
Last Month: 876
Total: 224,358
0224358
Bulgaria 71.6% Bulgaria
United States 21.2% United States
India 1.5% India
Brazil 1.4% Brazil
Russian Federation (the) 1.3% Russian Federation (the)
Poland 0.8% Poland
Sweden 0.4% Sweden
Canada 0.2% Canada
Netherlands (the) 0.2% Netherlands (the)
Japan 0.2% Japan
China 0.1% China
Germany 0.1% Germany
Italy 0.1% Italy
France 0.1% France
United Kingdom 0.1% United Kingdom
Spain 0.0% Spain
Europe 0.0% Europe
Hong Kong 0.0% Hong Kong
Romania 0.0% Romania
Vietnam 0.0% Vietnam
Finland 0.0% Finland
Singapore 0.0% Singapore
Czechia 0.0% Czechia
Belgium 0.0% Belgium
Iceland 0.0% Iceland
www.energyrevolution.space 0.0% www.energyrevolution.space
Mexico 0.0% Mexico
Ukraine 0.0% Ukraine
Togo 0.0% Togo
Ireland 0.0% Ireland
Austria 0.0% Austria
Australia 0.0% Australia
Serbia 0.0% Serbia

Total:

33

Countries