Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024 23-25 април 2024 г., гр. София     ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......     Latest message from Super Mind of Universe (God in religion): Communism is dead, free market capitalism is dying, new social/economical system is comming. Nothing, nobody can stop or avoid this process of quantum evolution of life, of human society, even though God Himself. - Kiril Chukanov

Неконвенционални Енергийни източници в България

Принос на Република България и българите, 

работили в областта на Неконвенционалните Енергийни източници

 

В Република България през 1975 година се създава началото на работата върху търсенето и прилагането на нови енергийни източници, които да заместят природните такива;

   Началото се поставя през 1975 година със създаването на Управление към Министерския съвет „Нови Енергийни и топлинни източници“, с ранг на Комитет втора категория. За Началник управление е назначен инж. Георги Белички, Зам. Началник управление е назначен инж. Георги Георгиев. Това Управление беше на подчинение на Члена на Политбюро проф. Иван Попов. Първите проекти бяха за използването на термалните води и охладените води от Термичните и Атомни централи, като източник на топлинна енергия. По късно се включва проф. Никола Тодориев с работата по подобряване изгарянето на Източно Маришките каменни въглища.      

    На 01.07. 1977година се създава  Централна  Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници –(ЦА  СЕНЕИ) - БАН            www.bas.bg......Енергийни ресурси и енергетика.

 По късно се създава Институт по Електрохимия и Енергийни Системи – ИЕЕС   - БАН   -   www.iees.bas.bg. За директор на Института е назначена проф. дхн Евелина Славчева.

  През 80-те години на миналия век е създадена Лаборатория „ПНИЛ Биоелектроника“ с ръководител д-р инж. Стефан Найденов. В тази лаборатория са правени опити със зелена течност смесена с вода като източник на топлинна енергия, и чист паладий гъба потопен в вода, разредена с „тежка“ вода и получаване на топлинна енергия. Това предизвиква интерес от Японски специалисти, и опитите продължават в Швейцария. Поради отказа на д-р инж. Стефан Найденов, Японските специалисти продължават работата в Техническия Университет в гр. Осака. Виж „водата гори“ от сайта, и термичен ядрен синтез . 

Илия Вълков  (Юл Браун   на англ. Yull Brown )- Австралийски изобретател от Български произход, работил върху приложението на ОКСИВОДОРОДА, и неговата особена форма, най често наричана Браунов Газ.     

   Инж. Мирчо Табаков Български изобретател работи върху приложението на Брауновия газ и множество изобретения в областта на антените и радиотехниката.                                               www.mirta-antenna.com .

  Д-р инж. Кирил Чуканов , откривател на кълбовидната мълния, като източник на свободна енергия                                       

                                                                                                                                    www.chukanovenergy.com

  инж. Евгени Беев  работи върху приложението на кълбовидната мълния, като източник на свободна енергия.

  инж. Георги Георгиев , работи върху организацията на приложението на новите енергийни източници

                                                                                                                                    www.george-georgiev.net

 д-р инж. Марин Белоев  - президент на „KZU HOLDING GROUP“ , работи върху организацията и приложението на новите енергийни източници.

  Радосвета Тонева – Президент на фирма „RT Project“, финансов сътрудник                                                   

               

 

 

Дискусията - път към истината Кубрат Томов

По Кубрат Томов

 

Д-р Стоян Съргойчев

Съгласно всеобщата БСМ – супергравитационна теория, създадена от автора, физическият вакуум съдържа енергия от вибрационен тип, която не е електромагнитна. Предсказаният и експериментиран хетеродинен резонансен механизъм позволява достъп до тази енергия чрез процес, включващ аномалния магнитен момент и квантово-механичния спин на електрона. 

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 68% Bulgaria
United States of America (the) 25% United States of America (the)
France 2% France
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Austria 0% Austria
Switzerland 0% Switzerland
Poland 0% Poland
Canada 0% Canada
India 0% India
Germany 0% Germany
The Netherlands 0% The Netherlands
Sweden 0% Sweden
Australia 0% Australia
Singapore 0% Singapore
China 0% China
Greece 0% Greece
Hong Kong 0% Hong Kong
Chile 0% Chile
Spain 0% Spain
Italy 0% Italy
Türkiye 0% Türkiye
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
Lithuania 0% Lithuania
New Zealand 0% New Zealand
Croatia 0% Croatia
Portugal 0% Portugal
Pakistan 0% Pakistan
Israel 0% Israel
Japan 0% Japan
Czechia 0% Czechia

Total:

32

Countries
0230171
Today: 6
Yesterday: 4
This Week: 6
Last Week: 90
This Month: 387
Last Month: 697
Total: 230,171