Неконвенционални Енергийни източници в България

Принос на Република България и българите, 

работили в областта на Неконвенционалните Енергийни източници

 

В Република България през 1975 година се създава началото на работата върху търсенето и прилагането на нови енергийни източници, които да заместят природните такива;

   Началото се поставя през 1975 година със създаването на Управление към Министерския съвет „Нови Енергийни и топлинни източници“, с ранг на Комитет втора категория. За Началник управление е назначен инж. Георги Белички, Зам. Началник управление е назначен инж. Георги Георгиев. Това Управление беше на подчинение на Члена на Политбюро проф. Иван Попов. Първите проекти бяха за използването на термалните води и охладените води от Термичните и Атомни централи, като източник на топлинна енергия. По късно се включва проф. Никола Тодориев с работата по подобряване изгарянето на Източно Маришките каменни въглища.      

    На 01.07. 1977година се създава  Централна  Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници –(ЦА  СЕНЕИ) - БАН            www.bas.bg......Енергийни ресурси и енергетика.

 По късно се създава Институт по Електрохимия и Енергийни Системи – ИЕЕС   - БАН   -   www.iees.bas.bg. За директор на Института е назначена проф. дхн Евелина Славчева.

  През 80-те години на миналия век е създадена Лаборатория „ПНИЛ Биоелектроника“ с ръководител д-р инж. Стефан Найденов. В тази лаборатория са правени опити със зелена течност смесена с вода като източник на топлинна енергия, и чист паладий гъба потопен в вода, разредена с „тежка“ вода и получаване на топлинна енергия. Това предизвиква интерес от Японски специалисти, и опитите продължават в Швейцария. Поради отказа на д-р инж. Стефан Найденов, Японските специалисти продължават работата в Техническия Университет в гр. Осака. Виж „водата гори“ от сайта, и термичен ядрен синтез . 

Илия Вълков  (Юл Браун   на англ. Yull Brown )- Австралийски изобретател от Български произход, работил върху приложението на ОКСИВОДОРОДА, и неговата особена форма, най често наричана Браунов Газ.     

   Инж. Мирчо Табаков Български изобретател работи върху приложението на Брауновия газ и множество изобретения в областта на антените и радиотехниката.                                               www.mirta-antenna.com .

  Д-р инж. Кирил Чуканов , откривател на кълбовидната мълния, като източник на свободна енергия                                       

                                                                                                                                    www.chukanovenergy.com

  инж. Евгени Беев  работи върху приложението на кълбовидната мълния, като източник на свободна енергия.

  инж. Георги Георгиев , работи върху организацията на приложението на новите енергийни източници

                                                                                                                                    www.george-georgiev.net

 д-р инж. Марин Белоев  - президент на „KZU HOLDING GROUP“ , работи върху организацията и приложението на новите енергийни източници.

  Радосвета Тонева – Президент на фирма „RT Project“, финансов сътрудник                                                   

               

 

Махатма Ганди

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Today: 12
Yesterday: 61
This Week: 172
Last Week: 317
This Month: 1,519
Last Month: 876
Total: 224,358
0224358
Bulgaria 71.6% Bulgaria
United States 21.2% United States
India 1.5% India
Brazil 1.4% Brazil
Russian Federation (the) 1.3% Russian Federation (the)
Poland 0.8% Poland
Sweden 0.4% Sweden
Canada 0.2% Canada
Netherlands (the) 0.2% Netherlands (the)
Japan 0.2% Japan
China 0.1% China
Germany 0.1% Germany
Italy 0.1% Italy
France 0.1% France
United Kingdom 0.1% United Kingdom
Spain 0.0% Spain
Europe 0.0% Europe
Hong Kong 0.0% Hong Kong
Romania 0.0% Romania
Vietnam 0.0% Vietnam
Finland 0.0% Finland
Singapore 0.0% Singapore
Czechia 0.0% Czechia
Belgium 0.0% Belgium
Iceland 0.0% Iceland
www.energyrevolution.space 0.0% www.energyrevolution.space
Mexico 0.0% Mexico
Ukraine 0.0% Ukraine
Togo 0.0% Togo
Ireland 0.0% Ireland
Austria 0.0% Austria
Australia 0.0% Australia
Serbia 0.0% Serbia

Total:

33

Countries