Очаквайте: 1."Електрическият отговор на Кълбовидната мълния" ....2. ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......автор инж. Евгени Беев

Защо трябва да подменим природните енергийни ресурси?

   

З А Щ О   Т Р Я Б В А   Д А   П О Д М Е Н И М   

П Р И Р О Д Н И Т Е    Е Н Е Р Г И Й Н И    Р Е С У Р С И ?

 

О Т Г О В О Р: „З А    Д А   Н Е    Б Ъ Д Е    Е Н Е Р Г И Я Т А    

И З Т О Ч Н И К    Н А     В Л И Я Н И Е“ !

Думи на Джо Байдън – кандидат за президент на САЩ, казани по повод наложените санкции от САЩ , Европа да ползва природен газ от Русия, и да се спре руското влияние, а да се ползва американски шистов газ и да се утвърди американското влияние. ЕНЕРГИЯ И ПОЛИТИКА?

От десетилетия човечеството полага усилия да замени изкопаемите природни енергийни ресурси с други източници на енергия. Изкопаемите енергийни източници не са неограничени, те ще свършат;  те разрушават  земята, замърсяват околната среда с отделянето на вредни емисии, а някои са радиоактивни с фатални последици. Не е маловажен факт, че   тяхното приложение изисква дълги и скъпо струващи процеси за добиване и транспортиране, сложни и скъпо струващи  стопанства за тяхната подготовка при използването им. Друг основен проблем за обществото е, че повечето са в частни ръце и то в едни от най големите финансови структури, ползват се за политически цели с концентрацията на огромни финансови средства и влияят на разделението на обществото.

Възобновяемите енергийни източници също показаха редица недостатъци. Зависят от природата, не са постоянни, което пречи на потреблението, недостатъчни мощности да решават регионални проблеми и не са съвсем безвредни за околната среда. 

Ядрената енергетика е открита преди повече от 100 години, а  широкото и приложение се намери през последните 60-70 години на миналия век. В момента тя задоволява по-малко от 50% от потреблението на електрическа енергия. Атомните бомби над Хирошима в Япония, авариите в Чернобил и Фукушима, показаха, че въпреки приложените защитни средства при експлоатация, авариите са възможни, а последствията от тях са трагични за хората. Съхранението на отработеното ядрено гориво е световен проблем за момента и крие опасности.

Термоядреният синтез е друг възможен източник на енергия. В момента енергийното общество разчита на него като на бъдещ енергиен източник. Очаква се до края на 2025 година да завърши изграждането на термоядрения реактор в Кадараш, Южна Франция и да започнат изпитания. Предполага се, че  чак след 10-15 години ще може да се каже за неговото приложение и използване. Сега не можем с точност да правим заключения за предимства и недостатъци. Но и във всички досега споменати енергийни източници, проблемите са големите инвестиции, скъпата получена енергия, сложните системи за пренасяне на електрическата енергия, замърсяването, вредните емисии, радиоактивно облъчване, огромната монополизация на този бизнес и използването му за политически цели. За този проект засега са заделени 20 млрд. евро, за построяването на реактора и изпитанията с него. За сега все още има неизвестни.

Съществуват други природни източници на енергия, като възможност да бъдат използвани и прилагани в нашия живот. Различните видове мълнии, приливите и отливите на моретата и океаните, усъвършенстването използването на слънчевата и вятърна енергии и много други подобни.

            Всички тези източници са природни, създадени от природата, те поддържат равновесието и съществуването на флората и фауната, на климата и са гаранция за нашето оцеляване и съществуване. И най важното, те не са неизчерпаеми.

Единственото правилно решение за излизане от това застрашително и фатално положение, застрашаващо нашето съществуване на планетата Земя, е да се правят НЕЗАВИСИМИ ОТ ПРИРОДАТА ИЗКУСТВЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. Изкуствени, като се разработят методи и съоръжения, имитиращи някои природни източници или явления или да се открият и разработят нови технологични изкуствени енергийни източници.        

Изкуственото получаване на кълбовидната мълния като източник на енергия, би бил подходящ източник. Отдавна феномена кълбовидна мълния в природата е карал учените да градят различни теории за появяването и, за нейните свойства и възможностите и как да бъде приложима в стопанския ни и битов живот. Получаването и опити за получаване на кълбовидна мълния в лабораторни условия е започнало още през 1904 година от Никола Тесла в Колорадо Спрингс САЩ. По късно през 50-те години на миналия век Съветския учен академик Пьотър Капица е получил кълбовидна мълния. Списъкът е дълъг, кълбовидна мълния се е получавала, но нейните възможности, свойства и качества не са напълно и категорично изяснени. Трудно може да се обясни в този сайт  причините поради които все още този енергиен източник не е намерил приложение.

Дългогодишните изследвания, опити и замервания в  САЩ, Канада, Русия, Китай, България, от д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев, работили в тези страни, можем ОТГОВОРНО да твърдим, че може веднага да се пристъпи към конкретни прототипи на квантови енергийни генератори за конкретни обекти и за конкретни цели.

В този сайт са събрани и показани теоретичните и практични разработки за природния феномен кълбовидна мълния и нейните възможности, както на двамата български изследователи, така и на други занимавали се в това направление.

            За изкуствените енергийни източници трябва да се знае, че основния показател по който трябва да се определя неговата ефективност не е К.П.Д. (коефициент на полезно действие), не е “перпетуммобиле”, както някои биха го сравнили,  а OVER UNITY ( съотношение между вкараната и получената енергия). Това съотношение трябва да бъде по-голямо от единица, за да има освен екологичен и икономически ефект. Първите показатели показваха съотношение между 1,8 до 5,0 и 8,0, което е приемливо но все още недостатъчно за масово приложение.

Последните измервания на прототипите произведени у нас в България, теоретично показват възможно съотношение в големи граници, клонящо към безкрайност.

    Енергията от тези “изкуствени енергийни източници“ може да се получава и възбужда по различни способи, може да се управлява и контролира, безопасна е ; не отделя никакви вредни емисии или лъчения. Единствено в зоната на появяването си излъчва ултравиолетови лъчения, които остават там и могат да бъдат изолирани. Другото важно предимство е, че тази енергия е постоянна, и колкото да я отнемаме от „източника“ и, тя запазва своите параметри. Ако трябва да получаваме топлина с определени градуси, ние можем да ги получаваме, поддържаме, регулираме контролираме. Същото е и когато искаме да получим кинетична енергия. Тези видове енергии могат да се превръщат в електрическа  или чрез съществуващите съоръжения или чрез новоконструирани.   При правилно манипулиране, енергията която може да се получи във вид на топлина достигаща десетки хиляди градуса по целзий;  или хиляди атмосфери налягане при кинетичен вариант. Този „изкуствен енергиен източник“ можем наименуваме „ПЛАЗМОСФЕРА“.  Тази топлина или   налягане, ние можем да ги насочваме към всеки действащ потребител. Подмяната на горивните стопанства на Термичните и Атомни централи, на газотурбинните установки, е най важната за момента задача. Това е проблем не само за България и Европа, това е най важният проблем за целия свят. Паралелно с това може да се пристъпи към  конструиране и изпитание на „изкуствени енергийни генератори“- „ПЛАЗМОСФЕРИ“ за малки и средни мощности, които да задоволяват индивидуални и малки локални потребители.  С това приложение, ще можем да използваме наличните електроцентрали още за един дълъг период, без гориво, без никакви вредни емисии. Получаването на електрическа енергия директно от този тип генератори е напълно възможно и може да се реализира в близко време. Такива огромни инвестиции за изграждане на електрически централи, няма да бъдат необходими, а скъпо струващите електропреносни мрежи и системи в бъдеще могат да отпаднат. Вярно е, че огромните инвестиции за експерименти, за изграждане на такива обекти дават възможност на големите корпорации да получават огромни поръчки, шепа хора да забогатяват, да получават власт,  влияние и контролиране на света, но за сметка на останалото 99% от човечеството. Крайно време и много от учените физици, енергетици да престанат да подкрепят конвенционалните идеи и разработки действащи и властващи от векове, а да започнат да се включват и приспособяват към новите технологии и иновации. Да започнат да приемат теоретичните и експериментални разработки на д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев, да ги усъвършенстват и съвместно да излезем от закостенелите теории, в повечето случаи които не служат за прогреса, за доброто на човечеството, а по скоро обслужват корпоративни интереси. „Там където свършва съмнението, свършва науката“, „Когато теорията съвпада с експеримента, това не е откритие, а затваряне“- думи на великия руски учен Пьотър Капица. 

  Никола Тесла е казал: „ Най лошият монопол са патентите“

РЕСТАРТЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ С ЕНЕРГИЯТА – ДВИГАТЕЛ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ПРОГРЕСА!

ЕНЕРГИЯТА ЩЕ ПРЕСТАНЕ ДА БЪДЕ СРЕДСТВО ЗА ПОЛИТИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ, И ЩЕ ПРИНАДЛЕЖИ И СЛУЖИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

                                                         Написал инж. Георги Георгиев        www.george-georgiev.net

 

По Кубрат Томов

 

Махатма Ганди

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 70% Bulgaria
United States of America (the) 22% United States of America (the)
France 2% France
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
Poland 0% Poland
Switzerland 0% Switzerland
Germany 0% Germany
India 0% India
Greece 0% Greece
Australia 0% Australia
The Netherlands 0% The Netherlands
Sweden 0% Sweden
Canada 0% Canada
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
China 0% China
Japan 0% Japan
Italy 0% Italy
Czechia 0% Czechia
Hong Kong 0% Hong Kong
Portugal 0% Portugal
Croatia 0% Croatia
New Zealand 0% New Zealand
Israel 0% Israel
Pakistan 0% Pakistan

Total:

26

Countries
0227285
Today: 8
Yesterday: 144
This Week: 164
Last Week: 282
This Month: 957
Last Month: 776
Total: 227,285