Очаквайте: 1."Електрическият отговор на Кълбовидната мълния" ....2. ""Акустично управление на кълбовидната мълния"......автор инж. Евгени Беев

Програма минимум

 

КАКВО ПРЕДСТОИ? КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

 

Това не е утопия ! Не е илюзия ! Това е повече от 30 години опит в САЩ, Канада, България, Китай. Тези изследвания доказаха безкрайните възможности на свободната квантова енергия. Вече имаме регистриран патент за полезен модел и заявка за патент - Система за генериране на квантова енергия.В ход е и разработката  на други патенти:

 1. Кавитационен генератор за топлина със свръхплътна гореща квантова плазмосфера.
 2. Електрическа енергия с линеен квантов генератор.
 3. Електрическа енергия с ротационен квантов генератор.
 4. Квантов корабен двигател.
 5. Обезсоляване на морска вода и почистване на промишлено замърсени води.
 6. и др.

 

Разработката на квантови генератори може да се прилага в промишлеността, бита, селското стопанство. Това изисква участието на много екипи специалисти, организиране на производствени мощности и финансова помощ за тези проекти.

Обръщаме се към всички компании и инвестиционни сдружения , с които съвместно да започнем разработването и внедряването на тези проекти.

Готови сме да предоставим целия опит и знание за организация на производственото внедряване (включително патентоване и интелектуален опит) за ефективното разработване на прототипи и внедряването им в промишлеността и бита.

Ние не натрапваме нашите разработки. Ние не отричаме работата на държавите за приложение на новите енергийни източници, като проблем и задача за бъдещето. Те ще служат на човечеството, те ще създадат предпоставки за нови открития, нови приложения в нашия живот и нашето съществуване. Но за сега  те са в такъв стадий, че за да се получат приложими резултати, се изисква много време , огромни инвестиции при  все още неясни крайни резултати (става въпрос за студения и горещия ядрен синтез). А други от тях представляват особена опасност като производство, транспорт и съхранение – (напр. водородните източници).

Затова ние предлагайки технологии, свързани със свободната квантова енергия от плазмосфери, като неизчерпаем източник на безопасна енергия искаме да спестим огромни усилия на човечеството. Нашите разработки позволяват бързо внедряване и приложение във всички области на енергетиката, индустрията и бита.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

 

   ЕНЕРГИЯТА вече стана не само национален проблем, но и глобален. Предлагат се различни варианти, системи и източници на енергийни източници, за да се избегне наближаващата критична точка  ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. Ние, българите разполагаме с интелектуален и технологичен ресурс, да предложим решение и възможност за излизане от това критично състояние, и да станeм енергийно независими.

   Предлагаме и молиме да ни се осигури възможност да конструираме и разработим прототипи на квантови генератори за произвеждане на топлинна и електрическа енергии, без да се използват  фосилните  енергийни източници. Те ще могат да преобразуват захранващата ги електрическа енергия в топлинна, кинетична и електрическа енергии  с   OVER UNITY от порядъка на 8 - 10 и повече, т.е. например при влагане на 1 квт електрическа мощност, ние с прилагането на тези генератори ще можем да получаваме 8 – 10  и повече киловата топлинна и кинетична  мощности. Това ще бъде екологично чиста, безопасна и лесно управляема енергия.

   По този начин, последователно и постепенно ще можем да подменяме природните горива- въглища, нефт и природен газ с квантови енергийни мощности.

   Имаме техническа готовност   за изработване  и изпитание на прототип на квантов инсинератор за очистване въглеродните диоксиди. Такива  квантови инсинератори ще могат да бъдат монтирани във въглищните термични централи, отделящи въглеродни диоксиди в края на димоходите, и няма да излизат  от комините респективно няма да замърсяват околната среда. Освен това те ще могат  да произвеждат и  допълнителна топлинна и електрическа енергии, с което ще увеличат мощностите на енергийните блокове.

   За да докажем всички тези възможности се нуждаем от начална, неголяма помощ от държавата за да направим няколко малки прототипа за доказване на тяхната ефективност.

 1. Един прототип  с параметри – захранваща 180 квт електическа мощност, който ще може да произведе топлинна мощност от порядъка на 1100 до 2100 квт.Такъв генератор ще може да осигури топлина за водогреен котел от типа на 2000 гкалории , който разходва 110 л. нафта на час, и захранва един голям  жилищен блок (над 120 апартамента) с отопление и топла вода за битови нужди.
 2. Един прототип на кинетичен квантов генератор за производство на ел. енергия с турбина на Тесла. Този генератор ако се захранва с      10    квт. ел. мощност  ще произвежда      150 - 200     квт ел. мощност. При небостъргача  на АРТЕКС (“Златен век”) , при необходима мощност от 2 Мегавата  - входната енергия на такъв квантов генератор ще бъде между 130 и 150 Киловата – (при пълно натоварване).
 3. Един прототип на квантов инсинератор за очистване на въглеродните диоксиди от димните газиве на въглищните централи. За този прототип подготвяме предложение за патентоване, като използваме три руски патента. Руските патенти са разработени на базата на изследвания върху кълбовидната мълния под ръководството на  д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев в Канада. Нашето предложение ще бъде преработено в  по ефективен вариант. 

Всички наши усилия в последните 5-6 години да намерим желаещ частен инвеститор се оказаха  безплодни. Предлаганите „многобройни” стимулиращи европейски програми не ни даваха такава възможност заради изискванията си. Ние сме физически лица, пенсионери, а и хората работили по тези проекти в САЩ, Канада, Китай и Бълтария, са работили като физически лица. Ние не търсим лични облаги, нито бързо забогатяване нито да се доказваме и да правим лична кариера. Искаме да го правим за държавата, искаме България да бъде богата и независима държава. Този проект е за хората, за човечеството.

Ние определено считаме, че такъв национален и глобален проект, изисква не само подкрепата на държавата, но и държавно участие.

            За да осъществим тази програма минимум за доказване възможностите на кълбовидната мълния, като източник на свободна квантова енергия, се нуждаем от:

 • Осигуряване на подходящо помещение, оборудвано с подходящи машини и инструменти, както и помещения за техническа работа. За такъв мащабен проект, ще бъде необходимо да се създаде изпитателен и изследователски център. Многобройните и дългогодишни изследвания и експерименти, доказаха, че възможностите на този вид енергия са далеч по големи и високи, от тези получени до сега, с приложение във всички области на промишлеността, транспорта в бита;
 • Събиране на малък екип от специалисти за разработване на техническата документация, както и няколко квалифицирани работника:
 • Осигуряване на постоянно финансиране. За тези три прототипа ще бъдат необходими ориентировъчно между 2,5 и 3 млн лв.

С тези разработки и доказване на възможностите на квантовите генератори, ние ще можем да развием НОВА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА  И ПЕЧЕЛИВША ИНДУСТРИЯ, която паралелно ще развие и други съпътстващи производства. Ще създаде работни места и поминък в редица райони на нашата страна. Ще се създаде възможност за реализация на младите хора завършили своето образование у нас или в чужбина, да останат в България и да престанат да обикалят света „немили- недраги”.

 Ще се наложи да се правят програми за обучение и квалификация на кадри за тази нова иновантивна ИНДУСТРИЯ.Това ще бъде високо технологична и актуална  ИНДУСТРИЯ.

 

С уважение:  инж. Георги Георгиев

                        инж. Евгени Беев

 

Те са за ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО! 

 

 

 

По Кубрат Томов

 

Махатма Ганди

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

Резомално-изоморфният принцип

brown_ball_lightning

jsvisit Visitor Counter

Bulgaria 70% Bulgaria
United States of America (the) 22% United States of America (the)
France 2% France
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) 1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Russia 1% Russia
Brazil 1% Brazil
Poland 0% Poland
Switzerland 0% Switzerland
Germany 0% Germany
India 0% India
Greece 0% Greece
Australia 0% Australia
The Netherlands 0% The Netherlands
Sweden 0% Sweden
Canada 0% Canada
www.energyrevolution.space 0% www.energyrevolution.space
China 0% China
Japan 0% Japan
Italy 0% Italy
Czechia 0% Czechia
Hong Kong 0% Hong Kong
Portugal 0% Portugal
Croatia 0% Croatia
New Zealand 0% New Zealand
Israel 0% Israel
Pakistan 0% Pakistan

Total:

26

Countries
0227285
Today: 8
Yesterday: 144
This Week: 164
Last Week: 282
This Month: 957
Last Month: 776
Total: 227,285