П Р О Г Р А М А     М И Н И М У М

 

   

КАКВО ПРЕДСТОИ? КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

 

Това не е утопия ! Не е илюзия ! Това е повече от 30 години опит в САЩ, Канада, България, Китай. Тези изследвания доказаха безкрайните възможности на свободната квантова енергия. Вече имаме регистриран патент за полезен модел и заявка за патент - Система за генериране на квантова енергия. В ход е и разработката  на други патенти:

  1. Кавитационен генератор за топлина със свръхплътна гореща квантова плазмосфера.
  2. Електрическа енергия с линеен квантов генератор.
  3. Електрическа енергия с ротационен квантов генератор.
  4. Квантов корабен двигател.
  5. Обезсоляване на морска вода и почистване на промишлено замърсени води.
  6. и др.

 

Разработката на квантови генератори може да се прилага в промишлеността, бита, селското стопанство. Това изисква участието на много екипи специалисти, организиране на производствени мощности и финансова помощ за тези проекти.

Обръщаме се към всички компании и инвестиционни сдружения , с които съвместно да започнем разработването и внедряването на тези проекти.

Готови сме да предоставим целия опит и знание за организация на производственото внедряване (включително патентоване и интелектуален опит) за ефективното разработване на прототипи и внедряването им в промишлеността и бита.

Ние не натрапваме нашите разработки. Ние не отричаме работата на държавите за приложение на новите енергийни източници, като проблем и задача за бъдещето. Те ще служат на човечеството, те ще създадат предпоставки за нови открития, нови приложения в нашия живот и нашето съществуване. Но за сега  те са в такъв стадий, че за да се получат приложими резултати, се изисква много време , огромни инвестиции при  все още неясни крайни резултати (става въпрос за студения и горещия ядрен синтез). А други от тях представляват особена опасност като производство, транспорт и съхранение – (напр. водородните източници).

Затова ние предлагайки технологии, свързани със свободната квантова енергия от плазмосфери, като неизчерпаем източник на безопасна енергия искаме да спестим огромни усилия на човечеството. Нашите разработки позволяват бързо внедряване и приложение във всички области на енергетиката, индустрията и бита.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

 

  •  Регистрация на структурата, която ще работи по изпитанията на прототипите, организиране на производството и внедряване на новите изделия в промишлеността. Тази структура ще бъде съставена от юридически и физически лица, като в началото юридическите лица ще запазят своя предмет на дейност и в последствие в зависимост от развитието на дейностите ще може да променя своя предмет на дейност. За такъв значим проект, ще бъде необходимо да се включи потенциал от учени, специалисти, Научно изследователски институти, Технологични и конструкторски звена, производствени предприятия.

 

  • Паралелно с регистрацията на структурата, трябва да се регистрира и ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, който да осигури довършването на изпитанията, направата на прототипите , и който ще обезпечава необходимите средства за изследователската, проектантската, конструкторската и производствената дейност на изградената структура. Този фонд ще осигури нови работни места, за различни категории специалисти и работници.  В последствие ИНВЕСТИЦИОНИЯТ ФОНД ще се попълва от изпълнението на проектите и своята цялостна стопанска дейност. Такива фондове имат едни от най големите и водещи компании в света.

 

           Тази структура, с умелото си управление, с новите си иновативни разработки, с участието си на едни от най добрите специалисти, които искат България да бъде индустриална страна, ще прехвърли границите на Р. България. Тези проекти за свободната енергия и нейното приложение, не са за една компания, за една държава.

 

Те са за ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО! 

 

МАХАТМА ГАНДИ

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

 

Брояч на посетители

0073533
Днес
Вчера
Тази седмица
Този месец
Предишния месец
Общо
112
235
781
4903
7060
73533

Кой е на линия?

В момента има 34  гости и няма потребители и в сайта