Нова Енергийна Революция

КОСМОСКВАНТМЪЛНИЯЕНЕРГИЯТОПЛИНАСИЛАСВОБОДА
Image

ЕНЕРГИЯТА Е ВСИЧКО  И  ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ !


„ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ СИ ОТИВА, ДРУГО ИДВА, А ЗЕМЯТА СТОИ ДО БЕЗПРЕДЕЛНИ  ВРЕМЕНА.” 

 

Цар Соломон  -  11-ти век пр. н. е. 

 

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ И

АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ !” 

 

Духовният водач на Индия-  Махатма Ганди

 

       

      Откакто съществува човечеството, се е задавал въпроса, как се е създала Вселената в безкрайния всемир, как се движат планетите, как и защо слънцето не угасва, как се зараждат и действат природните явления? На енергията ли ? ( сила, действие,  преведено от гръцки) се дължи съществуването на Вселената, на нашата планета, на живата и мъртвата материя, на този ли неизчерпаем, постоянен и безкраен източник на енергия ? 

   Нашата цивилизация се е създала и развила, като е използвала и продължава да използва познатите природни източници на енергия. Но тези източници не са неизчерпаеми и не са безкрайни. Алчността и егоизма и лесното забогатяване на малцина владеещи природните ресурси, ще доведе до катастрофални последствия за планетата, за човечеството.

   В същото време съществува  безкраен и неизчерпаем източник на енергия, който ни заобикаля, който съществува, чака от човечеството да бъде овладян и приложен в целия икономически и социален живот на хората. Става въпрос за квантовата свободна енергия.

    С ТОЗИ САЙТ ИСКАМЕ ДА ПОКАЖЕМ ОГРОМНИТЕ И НЕИЗЧЕРПАЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СВОБОДНАТА КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В НАШИЯ ИНДУСТРИАЛЕН, СТОПАНСКИ И СОЦИАЛНО-БИТОВ ЖИВОТ!

 

Нашите надежди

Ние се надяваме на разбиране и подкрепа. Искаме да събудим практически интерес към нови реални възможности за създаване на съвършенно нови източници на Квантова Енергия.

Времето и Квантовата ЕнергияНикога обстановката в света не е била по-подходяща за овладяването на нови източници на Енергия !

Самолетите и масовия транспорт

Самолети , Ракети, Локомотиви и пр. също трябва да станат екологични. Това е възможно само с Квантовата Енергия !

КлиматътЕкологичните замърсявания водят до непоправими промени в Климата. Това спешно трябва да се промени !

Енергийната Революция и Комуникациите

Новата Енергия изисква Ново Съзнание - пресичащо 100% моралните равнини. Ролята на всички видове комуникации - нараства !

Електрическите автомобили


Епохата на електрическите коли настъпва. Но те са много голям потребител на Енергия. Централите за електричество само преместват атмосферните замърсявания.

Технологии на Квантовата Енергия

Квантовата Енергия може да бъде във вид на Кинетична Енергия, Топлинна Енергия, но най-масовия случай ще изисква да бъде трансформирана в Електричество !

СВЕТЪТ НА КВАНТОВАТА ФИЗИКА Е СТРАНЕН. ТОВА Е СВЯТ, РАЗКРИВАЩ НИ ИСТИНАТА ЗА СВЕТА ПО НАЧИН, КОЙТО САМ ПО СЕБЕ СИ ПРЕДИЗВИКВА ПОЗНАНИЕТО.

ТОВА, КОЕТО НАРИЧАМЕ МАТЕРИАЛЕН СВЯТ, СЕ ОКАЗВА, ЧЕ ИЗОБЩО НЕ Е МАТЕРИАЛНО. ТОВА Е ДОКАЗАНО ОТ МНОЖЕСТВО НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ, ЕДИН ОТ КОИТО  - НИЙЛС БОР, ДАТСКИЯ ФИЗИК, С ОГРОМЕН ПРИНОС В РАЗКРИВАНЕТО НА АТОМНАТА СТРУКТУРА И КВАНТОВАТА ФИЗИКА.

„АКО КВАНТОВАТА ФИЗИКА НЕ ВИ Е РАЗТЪРСИЛА ИЗ ОСНОВИ, ЗНАЧИ НИЩО НЕ СТЕ РАЗБРАЛИ ОТ НЕЯ. ВСИЧКО, КОЕТО НАРИЧАМЕ РЕАЛНО, Е ИЗГРАДЕНО ОТ НЕЩА, КОИТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ МОГАТ ДА СЕ НАРЕКАТ РЕАЛНИ.“ – НИЙЛС БОР.

В ЗОРАТА НА 19-ТИ ВЕК ФИЗИЦИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗСЛЕДВАТ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕНЕРГИЯТА И СТРУКТУРАТА НА МАТЕРИЯТА. ТАКА ВЯРВАНЕТО ВЪВ ФИЗИЧЕСКАТА НЮТОНОВА ВСЕЛЕНА КАТО ОСНОВА НА НАУКАТА, СЕ ЗАМЕСТВА ОТ ОСЪЗНАВАНЕТО, ЧЕ МАТЕРИЯТА Е САМО ИЛЮЗИЯ. УЧЕНИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ, ЧЕ ВСИЧКО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА Е ИЗГРАДЕНО ОТ ЕНЕРГИЯ.


    Физичните атоми са изградени от енергийни вихри, които непрекъснато се въртят и вибрират, всеки от тях излъчва свой собствен „ЕНЕРГИЕН ПОДПИС”. Означава ли това, че ние като същества изградени от тези „ЧАСТИЦИ”, сме всъщност същества от енергия и вибрации, излъчващи уникален „ЕНЕРГИЕН ПОДПИС”? Вероятно ние сме много повече от това, което предполагаме, и е крайно време да се погледнем в тази светлина. 

    Повече от век, учени, изследователи и експериментатори са доказали съществуването на енергията, която ни заобикаля и чака да бъде използвана в нашият живот. Повече от век, тези изследвания и доказателства са засекретявани от държавните ръководства на великите сили и не са допускани, дори и съботирани. Световната енергийна олигархия, притежаваща природните енергийни ресурси, владее и контролира държавните ръководства и  освен да показват „загриженост” от глобалните вреди причинени от използването на природните горива, не предприемат никакви конкретни решения и действия. Всички тези „господа” изпадат в ужас, ако ЕЛЕКТРОМЕРЪТ” престане да бъде уред и инструмент за влияние и печалби.

    Колкото поредни години сме свидетели на организирани световни форуми, посветени на нови енергийни източници и вредите нанасяни от природните горива, толкова сме получавали само ПРОТОКОЛИ, от Киото през 1997 г. до Брюксел и Глазгоу т. г.,със заспали президенти на заседанията, с пожелания без решения. Забраната и затварянето на въглищните централи е израз на енергийната некомпетентност на държавните ръководства  и прехвърляне на отговорността за проспаните години на бездействие. Давате ли си сметка, колко термични централи на природни горива действат в света и как ще бъдат спрени и какво ще се получи. Всички трябва да разберат, че единственото решение, на тези централи е да се подменят горивните системи с нови квантови генератори и те да продължат да работят. Доказано е от досегашните експерименти, че могат да се конструират и произведат такива генератори, осигуряващи необходимите параметри на действащите централи. Каменните въглища, могат да бъдат, а те са и ценна суровина за химическата и преработвателна промишленост и производство на различни продукти. Не случайно собствениците на въглищните и петролни компании, знаейки, че спирането на тези централи в момента е невъзможно,  знаят  и че все още няма друга алтернатива за подмяна на природните горива.   

  Те не случайно финансират и ни показват водорода и ядрения синтез, като бъдещ енергиен източник, с единствена цел да могат още дълго време да използват статуквото.

  Те наясно ли са какво представлява водорода като заменим източник на енергия. Те наясно ли са как се получава, как се съхранява и как се транспортира и какви вреди и последици ще предизвика неговото масово приложение. Подобно е и приложението на ядрения синтез като нов енергиен източник в индустрията и бита. Освен, че има много въпросителни все още за неговото получаване и действие, освен това той ще бъде много скъп и трудно приложим.

    Повече от тридесет години в САЩ, Канада, Китай и България, група ръководена от д-р инж. Кирил Чуканов  теоретично и експериментално доказаха възможностите на квантовата енергия като възможен, лесен, евтин и приложим източник на енергия, във всички сфери на промишлеността, живота и бита.

 

                                        З А Щ О       К В А Н Т О В А Т А      Е Н Е Р Г И Я?

    З А Щ О Т О;

 

-  Квантовата енергия може да се получава на място  при различни  лабораторни, изследователски, производствени, битови и други условия, чрез възбуждане на получена плазмосфера;

-  при възбуждането и можем да получим топлинна и кинетична енергия с параметри приложими във всички сфери на индустрията, бита и живота;

-  получената енергия е напълно екологично чиста и не причинява никакви замърсявания;

-  При действащите термичните и атомни централи при приложение на  квантовата енергия се използва горещ въздух като топлоносител с желаните параметри. Излизащият на края горещ въздух може да се ползва за други нужди, или да се вкарва обратно в квантовия генератор, което допълнително увеличава неговата ефективност . Това дава възможност да се използват действащите централи и да не се строят нови мощности;

-  Квантовите генератори за топлинна и кинетична енергии, могат да се конструират с различни мощности, които да осигуряват различни малки, локални и големи консуматори на енергия;

-  Процесите на експлоатация на квантовите генератори могат да бъдат автоматизирани и програмирани и да осигуряват лесна и безопасна работа;

- При разработването и приложението на квантовите генератори, ще могат да се използват всички досегашни експерименти и изследвания върху енергията на вакуума, получените електромагнитни и резонансни явления, противоречащи на досегашните физични закони;

- Един от най важните ефекти на квантовите генератори е, че консумираната електрическа енергия за получаването на плазмосферата е в пъти по-малка от енергията, получена от възбудения квантов обект, наречен ПЛАЗМОСФЕРА. Коефициентът с който трябва да се измерва ефективността на квантовите генератори OVER UNITY може да бъде от 2 - 8  - 10 ..... и при пълно използване на процесите възникнали от възбуждането на плазмосферата, теоретично до безкрайност.  

 Крайно време е да спрем да говорим за вредите върху  околната среда и използването на природните енергийни ресурси и да пристъпим към конкретни действия. Квантовата енергия, нейното получаване и приложение трябва да бъде държавен приоритет. Ние, малка България, независимо от негативните отношения на олигархичните среди на великите сили, имаме и теоретична и експериментална готовност за производство на квантови генератори и тяхното приложение. Вече няма място за скептицизъм и недоверие. Раздават се огромни суми за безсмислени и неприложими програми, на които единствената цел е присвояване на пари и власт.    

 С този сайт искаме да покажем на обществото готовността ни за една истинска, възможна и реална ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ.

 

 

Image
Image

МАХАТМА ГАНДИ

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Брояч на посетители

0112702
Днес
Вчера
Тази седмица
Този месец
Предишния месец
Общо
300
319
1862
7035
8020
112702

Полезен модел № 4015

Кой е на линия?

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта